Zon én wind moeten Wageningen aan schone energie helpen

Windmolens in Wageningen, het leek een gepasseerd station. Maar ValleiEnergie wil de komst van windmolens terug op de agenda brengen, vertelde Elmar Theune van de coöperatie. ,,Met alleen zonne-energie redden we het niet. Wind is ook nodig.’’

Referendum
Theune stelde voor om een referendum te houden over het onderwerp. ,,En dan niet alleen over de vraag ja of nee windmolens, maar we moeten dan ook meteen een aantal locaties voorleggen waar windmolens zouden kunnen komen.’’

Peter Booman zei dat Wageningen UR drie terreinen beschikbaar heeft om zonnepanelen op te plaatsen. Het gaat om een veld langs de Haarweg in Wageningen, de Langesteeg in Bennekom en bij proefstation Sinderhoeve langs de Telefoonweg in Renkum. ,,De drie terreinen meten samen twintig hectare en op alle drie is het technisch mogelijk om zonnepanelen neer te zetten.’’ Booman hoopt dat het project in november 2020 gerealiseerd kan zijn.

Wagenpark
Wanka Lelieveld is bezig met het opzetten van een gemeenschappelijk wagenpark voor zes grote werkgevers in Wageningen: de gemeente Wageningen, de Woningstichting, Menzis, Wageningen UR, FrieslandCampina en het NIOO. ,,Maar het Marin heeft intussen ook al gezegd mee te willen doen en misschien komen er nog meer organisaties bij. Zo heeft ook Unilever al interesse getoond’’, aldus Lelieveld. Op dit moment wordt een inventarisatie gedaan van het aantal auto’s dat nodig is. ,,Op basis van het aantal deelnemers dat we nu hebben, zouden dat er 80 tot 100 zijn. We richten ons daarbij op de nieuwe generatie elektrische auto’s die in 2019 op de markt komt.’’

Geef een reactie