De universiteit in oorlogstijd

Hoe verging het de toenmalige Landbouwhogeschool in de Tweede Wereldoorlog? Wat merkten studenten en personeel in colleges of in labs van de Duitse bezetter? Wat was de reactie op de uitsluiting van joden? En hoe ging het in de studentenverenigingen? Het honderdjarig bestaan van de WUR is voor de Historische Vereniging Oud Wageningen aanleiding om terug te blikken. In dat kader houdt gemeentearchivaris Bob Kernkamp op 17 april een lezing over de Wageningse universiteit in oorlogstijd.
Studenten moesten in 1943 met een getekende verklaring hun loyaliteit aan de bezetter tonen. Hoe stonden zij daarin? En hoe werd het personeel gecontroleerd? Welke rol speelden studenten en medewerkers in het verzet? De bezigheden van bekende Wageningers als dokter Boes, professor Olivier en Henk Sijnja worden belicht, evenals het aandeel van Wageningse studenten in de roof van het plaatselijke bevolkingsregister, een voorbeeld dat navolging kreeg in andere plaatsen.
Op 6, 7, 8 en 9 mei is toneelstuk ‘Getekend’ te zien in theater Junushoff, met studenten en medewerkers van de WUR, over de dilemma’s van het al of niet ondertekenen van de loyaliteitsverklaring. (www.getekendwageningen.nl). De lezing van Bob Kernkamp gaat ook hierop in en geeft dus ook meteen een mooie inleiding op het toneelstuk.
De lezing vindt plaats op 17 april in Vredehorst, Tarthorst 1 te Wageningen. Aanvang 20.30 uur. Niet-leden betalen 2 euro entree. Zie ook www.oudwageningen.nl

Geef een reactie