Vogel- en vlinderexcursies Grebbedijk

Op zaterdag 22 september organiseert de KNNV excursies over vogels en vlinders/libellen in de Wageningse Bovenpolder. Omdat de provincie, de gemeente en het waterschap zich buigen over plannen voor dijkverbetering en herinrichting van het gebied, wil de vereniging graag laten zien welke natuurlijke rijkdom er in het gebied voorkomt. De excursies beginnen om 14.00 uur tegenover de dijkopgang Spijk en duren maximaal twee uur. 

 

De Bovenste Polder tussen de Grebbedijk en de Rijn is een natuurgebied met een enorme biodiversiteit, beheerd door Staatsbosbeheer, dat als Natura-2000 gebied beschermd wordt.  

Dat is de reden dat de Wageningse afdeling van de KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging) regelmatig inventariseert welke dieren en planten hier voorkomen. Ook in 2018 is dat weer gebeurd. 

 

Op zaterdag 22 september is er een vlinder & libellen-excursie. U kunt zich opgeven door een mail te sturen aan redactie@grebbedijk.com 

 

Informatieavond Junushoff en Dag van de Grebbedijk 

Op woensdag 26 september is er een informatieavond in Junushoff over de drie kansrijke varianten voor herinrichting van het gebied van de Grebbedijk en over de dijkverbetering. Inloop 19.00 uur. Aanvang:   19.30 uur.
Het projectteam van de Grebbedijk wil graag peilen hoe inwoners tegenover de diverse varianten staan. Daarom is er ruim de gelegenheid mee te denken en een reactie te geven.  

 

Op zaterdag 20 oktober is weer de Dag van de Grebbedijk. Er zijn onder andere rondvaarten op de Neder-Rijn waar meer informatie wordt gegeven over het project Grebbedijk.  

Geef een reactie