Stadspartij wil terugbetaling precariobelasting

De fractie van de Stadspartij heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering van 14 januari een motie ingediend om de precariobelasting met ingang 1 januari 2020 af te schaffen. Daarnaast moeten alle inwoners van Wageningen de door Vitens doorberekende kosten terugbetaald krijgen. De motie werd echter door een meerderheid van de gemeenteraad verworpen. Alleen de Stadspartij, SP, CDA en de VVD stemden voor de motie.

“In 2015 heeft wethouder Uitdehaag (D66) voorgesteld een precariobelasting in te voeren”, zegt Rien Bor, fractievoorzitter van de Stadspartij. “Met als reden dat gemeenten in de omgeving (Ede, Veenendaal en Rhenen) deze precariobelasting ook gingen invoeren. Wanneer Wageningen die belasting niet zou invoeren, zouden de inwoners waarschijnlijk met een tariefsverhoging te maken krijgen, zonder dat er inkomsten voor de gemeente tegenover zouden staan. In het voorjaar van 2017 bleek dat de opbrengst van de precariobelasting veel hoger zou worden dan gepland. Dat betekende ook, dat wanneer Vitens de belasting zou doorberekenen, de kosten voor de Wageningse inwoners ook veel hoger zouden worden dan ingeschat. Een motie van de CU, PvdA, SP en de Stadspartij om de Precariobelasting in 2017 al af te schaffen en de inwoners te compenseren werd ook toen verworpen.” Afgewezen Nu blijkt dat de gemeenten Ede, Veenendaal en Rhenen een ander beleid hebben gevoerd dan de gemeente Wageningen. De gemeente Ede heeft over 2016 wel een rekening naar Vitens gestuurd, maar heeft aangegeven dat Vitens die rekening niet hoeft te betalen. Vanaf 2016 is de precariobelasting in Ede afgeschaft. De gemeente Veenendaal heeft uiteindelijk besloten de precariobelasting voor Vitens helemaal niet in te voeren. Ook in Rhenen hebben de inwoners een brief van Vitens ontvangen, maar de gemeente Rhenen gaat dat voor alle inwoners betalen. In Wageningen heeft wethouder Gudden (D66) voorgesteld dat gezinnen in de bijstand zullen worden gecompenseerd. De motie van de Stadspartij om de precariobelasting helemaal af te schaffen en alle inwoners van Wageningen het geld terug te geven werd door GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie en Connect afgewezen.

One comment

  1. Nieuwe inwoners van Wageningen worden dubbel belast. Want al ben je bijvoorbeeld pas in december 2018 in de gemeente komen wonen, dan nog wordt je met terugwerkende kracht tm 2016 aangeslagen. Je betaalt als nieuweling dus voor je voorganger. De gemeente heeft er niet bij stilgestaan (of willen stilstaan?) dat er bij het innen met terugwerkende kracht altijd een verlies zal ontstaan, doordat er in de tussentijd al burgers uit de gemeente zijn vertrokken. Dat verlies wordt vervolgens doodleuk op het bord van de nieuwe burger gedeponeerd. Ik ben me zelden zo onwelkom in een gemeente gevoeld!

Geef een reactie