Maatregelen verkeersveiligheid Lexkesveer

De gemeenten Wageningen en Overbetuwe nemen maatregelen om de veiligheid rondom het Lexkesveer verder te verbeteren.

Dit naar aanleiding van twee ongevallen, die in korte tijd achter elkaar plaatsvonden. De huidige situatie is niet verkeersonveilig, maar beide gemeenten zien een aantal verbeterpunten.
Op zondagavond 27 januari reed een auto vanaf de veerstoep bij het Lexkesveer aan de Randwijkse zijde het water in. Dit was in korte tijd de tweede keer dat een auto te water raakte. Op 8 december raakte ook een automobilist te water, met dodelijke afloop.
Er zijn een aantal verbeterpunten die de beide gemeenten de komende tijd gaan uitvoeren:
–       Wageningen vervangt de komende weken de aanwezige waarschuwingsborden door grotere exemplaren.
–       Overbetuwe zet aan het einde van de brug (gezien vanuit Randwijk) aan weerszijden van de weg grotere borden van 50km/uur.
–       Enkele defecte lantaarnpalen op de weg richting het Lexkesveer worden gerepareerd. Hierbij is het belangrijk om te melden dat de straatverlichting en het knipperlicht bij de veerstoep goed functioneren.
–       In het voorjaar laat de gemeente Overbetuwe zig-zag strepen aanbrengen aan het einde van de brug.
–       De stopstreep bij de veerstoep wordt vernieuwd.
–       Het oude knipperlicht wordt vervangen door een LED knipperlicht zodat deze nog beter zichtbaar is wanneer verkeer vanaf de brug komt.

Geef een reactie