Informatieavond over hulp bij schulden en armoede in breder perspectief

Op woensdagavond 3 april 2019 vanaf 19.30 uur organiseert ISOFA, de Wageningse afdeling van SchuldHulpMaatje een inloop- en informatieavond in de bibliotheek van Wageningen.

Veel meer mensen dan je zou denken zijn òf zelf òf via hun omgeving betrokken bij armoede of schulden en de gevolgen daarvan zijn groot. Gevoelens van machteloosheid, maar ook schaamte kunnen je levensvreugd en mogelijkheden behoorlijk aantasten.

Er gebeurt veel in onze stad, ook op het gebied van hulp bij schulden, zowel door de gemeente als door kerken en vrijwilligersorganisaties, waar ISOFA deel van uitmaakt.

Toch ontbreekt het vaak aan inzicht, hoe hoog de nood is en waar je enerzijds hulp kunt vragen en anderzijds bij voorbeeld als vrijwilliger hulp kunt geven. Vandaar deze avond.

Welkom zijn alle burgers, die aan dit werk behoefte hebben als hulpvrager of aan de voortgang ervan willen bijdragen in aandacht en tijd.

Wij bieden deze avond informatie op vele manieren. Op papier, met folders, kranten en boekjes van landelijk SchuldHulpMaatje. Korte toespraken over alles wat met schulden en armoede te maken heeft door de directeur van SchuldHulpMaatje, de Wageningse wethouder, een interactieve sessie met een Arbo-arts en het Wagenings Ondernemers Contact.

Tussendoor worden verhalen verteld over armoede en schulden en de avond wordt omlijst met muziek. Ook kunnen korte filmpjes bekeken worden over situaties en meningen rond armoede.

Daarnaast zijn er informatiepunten van verwante organisaties.

ISOFA – SchuldHulpMaatje is opgericht door de gezamenlijke kerken in Wageningen en ondersteunt burgers met schulden. Hierbij wordt de hulpvrager bijgestaan in het oplossen van de schulden en begeleid naar zelfredzaamheid in de toekomst.

Voor meer informatie kunt u terecht bij M. Boelhouwer (0317-412400) of A. Huijbers (317-422126)

Geef een reactie