Hoog energieverbruik in gemeente Wageningen

Inwoners van de gemeente Wageningen verbruiken relatief veel gas, zo blijkt uit gegevens van Rijkswaterstaat en de Klimaatmonitor. Een gemiddeld huishouden in Wageningen maakte in 2017 maandelijks ruim €118 over aan de energieleverancier. In 2019 loopt dit op tot liefst €153.

De hoge energierekening komt tot stand door een relatief hoog gasverbruik. Een gemiddeld gezin in Wageningen stookt jaarlijks 1430 M3 gas en verbruikt 2640 kWh stroom. Het gemiddelde verbruik in Nederland ligt op 1240 M3 gas en 2860 kWh stroom per huishouden. Het relatief hoge energieverbruik in Wageningen kan verschillende oorzaken hebben. Denk aan de aanwezigheid van grotere woningen, grotere huishoudens en een relatief laag gebruik van duurzame energiebronnen zoals warmtepompen, zo stelt Energiehunter.nl.

Energiekosten fors gestegen in 2019

Hoewel de energierekening van gezinnen in Wageningen wel is gedaald tussen 2010 tot 2017 (van €1668 naar €1455) gaan gezinnen de komende jaren weer fors meer betalen voor gas en stroom. De gemiddelde energiekosten stijgen in 2019 naar ruim €153 per maand, een stijging van ruim 30% ten opzichte van 2017. Deze prijsstijging wordt veroorzaakt door hogere belastingen op energie, en doordat energieleveranciers meer rekenen voor levering van gas en stroom.

Sterke toename zonne-energie in gemeente Wageningen

Inwoners in Wageningen maken steeds meer gebruik van duurzame energie. Op dit moment zijn er 1844 geregistreerde zonnepanelen installaties in de gemeente. Dat is een flinke toename ten opzichte van 2010, toen er nog maar 143 woningen met zonnepanelen waren geregistreerd. Mede door subsidies en de gunstige salderingsregeling wordt verwacht dat het aantal installaties verder zal toenemen.

Bron: Energieneutraalnederland.nl

Geef een reactie