Sponsoring gezocht voor zwembad Tuindorp

Het zwembad in Speeltuin Tuindorp moet gerenoveerd worden. Vrijwilligers en bestuursleden van de Vereniging Speeltuin Tuindorp zijn daarom een actie begonnen om de kosten van de renovatie te kunnen betalen.

Voor € 5,00 kan een symbolische tegel van het zwembad gekocht worden en krijgt de gever een eigendomscertificaat van de tegel.

Burgemeester Geert van Rumund is evenals zijn echtgenote lid van het Comité van Aanbeveling van Speeltuin Tuindorp. Hij roept alle Wageningers op om de actie te ondersteunen: “Speeltuin Tuindorp is een belangrijke speel- en ontmoetingsplek voor veel Wageningers. Het zwembad is voor de speeltuin onmisbaar, en daarom draag ik graag bij aan deze actie. Ik roep daarom iedereen op om ook een of meerdere tegels à € 5,00 te kopen. Alle kleine beetjes helpen om het streefbedrag, dat rond de € 50.000,– ligt, bij elkaar te krijgen”. Iedereen die een financiële bijdrage wil leveren kan dat contant of via pin doen in de speeltuin.

Het is ook mogelijk om het geld over te maken. Dit kan naar rekeningnummer: NL12INGB0002659738 tnv Speeltuin Tuindorp onder vermelding van “tegeltje”. Op het eigendomsbewijs zal de naam van de rekeninghouder worden vermeld en een datumstempel van de betaling. Dit eigendomsbewijs kan worden afgehaald bij de speeltuin met een bewijs van betaling.

Speeltuin Tuindorp bestaat sinds 1954 en is een belangrijke ontmoetingsplek in Wageningen waar gespeeld en gezwommen kan worden. Ook worden er jaarlijks veel verschillende activiteiten georganiseerd. Voor meer informatie: www.speeltuin-tuindorp.nl.

Geef een reactie