Gemeenteraadsverkiezingen

Nieuwe inwoners

Wie mogen de stad komen versterken? Dijkstra vindt dat er genoeg gebouwd is voor studenten op dit moment, en denkt dat zij ook in Ede of elders buiten Wageningen kunnen wonen. Bijleveld beaamt dat ten dele, maar wil het niet ten koste laten gaan van het buitengebied. Ze kunnen best buiten Wageningen wonen, maar moeten ook in de stad zelf terecht kunnen.

Drissen (midden), Dijkstra en Bijleveld (uiterst rechts)

Drissen is blij met de diversiteit in Wageningen en wil zich net als Dijkstra hard maken voor de komst van (meer) starters. Maar ook ouderen en jongeren hebben ruimte nodig. Dat moet samenhangen en samen ontwikkeld worden.

Hoogbouw zou een uitkomst kunnen zijn, en je kunt dan ook meer gemeenschappelijk groen creëren, vindt Drissen. Maar waar moet dat dan gebouwd worden, vraagt Dijkstra zich af? ‘Er zijn mogelijkheden om hoogbouw te verbinden’, denkt Drissen.

 

‘Groei is een tijdelijk iets, voor de komende jaren op dit moment. Het is een probleem wat we aankunnen. Daarna neemt het af, het is geen probleem voor de eeuwigheid, maar je moet het wel oplossen als het speelt.’

Wageningen wordt een campus?

Wordt Wageningen teveel een campus, met alleen maar studenten? Daar zijn alle drie het niet mee eens. Ja, het is een jonge stad met veel studenten, maar dat is niet erg. De PvdA wil die diversiteit stimuleren, omdat dit ook mensen in Wageningen houdt.

Dijkstra van het CDA noemt het een tweedeling die wordt gemaakt tussen Wageningers en studenten die niet per se juist is. Hij noemt als voorbeeld kerken en sportverenigingen. ‘Er werken en leven heel veel mensen samen in deze stad.’

Jongeren in de raad

Wageningen kent een nieuwe partij: Connect Wageningen. Mark Reijerman trekt de kar. Hij komt van de Stadspartij en zit nu nog in de raad voor die partij, als student.

Mark Reijerman (in het wit, midden) in gesprek in de bus

‘Een prachtige partij’, noemt hij de Stadspartij. Maar hij miste iets: een brug tussen de gemeenteraad en de vele jongeren en studenten in de stad. ‘Daarom is Connect opgericht. Wij willen meer jonge mensen bij de gemeentepolitiek betrekken.’

V.l.n.r. Mark Reijerman, Sven Alkemade, Peter de Haan en Maud Hulshof

Peter de Haan van de ChristenUnie: ‘Er is in de laatste jaren al veel gebeurd, daarnaast moeten we ook inzetten op toerisme en recreatie. De Grebbeberg biedt daar gelegenheid toe.’ Maar ruimere openingstijden voor winkels op de zondag, dat ziet De Haan niet zitten. ‘We hebben hier veel kleine winkels, die redden het dan wellicht niet.’ Hulshof denkt dat ondernemers en klanten dit prima samen kunnen afstemmen en wil de vrijheid bij de ondernemer leggen. ‘Het is bekend hoe D66 hierover denkt’ reageert zij.  De nieuwe partij Connect reageert bij monde van Sven Alkemade: ‘Er zijn ambitieuze plannen voor de binnenstad en dat kan een goede impuls geven, als we de studenten er ook bij willen betrekken. De plannen die er nu zijn, zijn een goede toevoeging.’ Maar ook Connect is niet zonder meer voorstander van ruimere openstelling: ‘Dat moet in samenspraak met onder meer bewoners rondom.’

Ouderen in Wageningen

Rien Bor van de Stadspartij vindt dat er genoeg oog is voor ouderen, zoals er genoeg oog is voor alle diverse groepen in Wageningen. Maar op sommige punten kan het altijd beter.

Anne Walther van de SP: ‘Er zijn voorzieningen voor ouderen, maar ze zijn niet altijd even goed voor handen. Ook bereikbaarheid is een punt. Goed sociaal beleid kun je als oudere verwachten als je SP stemt.’

Bart Rozemeijer van de VVD: ‘Ouderen zijn een steeds groter wordende groep en de VVD heeft daar oog voor, niet alleen qua huisvesting maar ook qua dagbesteding, er moet voldoende gerealiseerd worden als men daar behoefte heeft.’

Bereikbaarheid van de stad

Sluipverkeer vanaf de A12, wegen die geregeld dichtslibben en makkelijk het centrum bereiken – hoe bereikbaar is Wageningen eigenlijk?

Jan-Willem Lammers D66, Jan Dijkstra CDA en Mathilda Maijer PvdA praten erover.

Dijkstra midden, met rechts daarnaast Lammers en Maijer

Parkeerruimte: er moeten meer plekken bij, dat vinden alle drie. Maar waar dan, bij de Hoogvliet? Dat is niet vlak bij het centrum. Het CDA wil meer parkeerplekken binnen de gracht, maar PvdA en D66 willen geen groen opofferen voor parkeerplekken en een parkeergarage kost heel veel geld.

Wel pleit Dijkstra ervoor om ondergrondse parkeerruimte te onderzoeken.

Filedrukte kan wat betreft het CDA ondervangen worden als

bijvoorbeeld de WUR werktijden verlegt, of meer naar thuiswerken kijkt, zegt Dijkstra. Maijer van de PvdA is het daar grotendeels mee eens, maar zij wijst ook op sluipverkeer van en naar de A12. ‘Daar moet ook iets aan gedaan worden.’

Lammers benadrukt dat politiek niet over werktijden gaat, maar daar kan de politiek wel over in gesprek. Toch zit het grootste euvel volgens hem in het sluipverkeer.

Rondweg

Maijer: ‘We moeten verkeersmobiliteit managen. Het aantal auto’s moet minder. Ze zouden op de WUR betaald parkeren kunnen invoeren, nu is het gratis. Verder zal de PvdA zich blijven verzetten tegen de rondweg. Dat is helemaal niet meer van deze tijd; een rondweg terwijl je niet weet hoe het verkeer er in de toekomst uitziet.’

‘Een pijnlijke keuze’ zegt Lammers van D66 over die van zijn PvdA-collega. ‘Er is een verkeersprobleem, ook over vijf – zes jaar. Die rondweg komt er, zeker als we willen voorkomen dat Wageningen straks helemaal onbereikbaar is.’ Ook het CDA noemt het belangrijk dat de rondweg er komt.

Leefbaarheid

Zijn er zorgen om de binnenstad, liggen er uitdagingen om het er leefbaar en bereikbaar te houden? En hoe dan?

Maud Hulshof van D66: ‘We zijn blij met initiatieven om de binnenstad leefbaarder te maken. We willen kijken naar plannen rond de stadsgracht en luisteren naar wat bewoners willen en dat faciliteren.’

Groei is nodig, maar hoe ver ga je?

Gaat Wageningen verder groeien? Dat is de vraag , Rien Bor van de Stadspartij: ‘We gaan als Wageningen door met groeien. Qua cijfers zijn we niet veel gegroeid in het afgelopen jaar, maar dat komt ook omdat studenten zich niet altijd meer inschrijven in de stad waar ze studeren. Maar we gaan groeien.’

Luister naar behoefte
Dennis Gudden: ‘Voor D66 is het helder, we staan er hartstikke goed voor. We bieden alle ruimte om hier te wonen, iedereen is trots op Wageningen en je ziet dat er best veel gebouwd gaat worden. Grotendeels doen we dat binnen de stadsgrenzen. De groei zal de komende jaren aanblijven.’

‘We hebben ruimte genoeg om nog in ieder geval een jaar of vijf tot tien door te gaan. We hoeven het buitengebied niet op te offeren en we hoeven ook niet alleen de hoogte in. Laten we kijken naar de behoefte die er is en dat bieden.’

Randen opzoeken
‘Vanuit VVD zijn wij het er ook over eens dat we gaan groeien’, zegt Bart Rozemeijer. ‘Dat moet ook, wil je het voorzieningenniveau op peil houden. Er wordt veelvuldig gebouwd, dat duidt op groei; er zijn jongeren die hiernaartoe komen en een bedrijf als Unilever.’

‘Groei (bouw, red.) is ook nodig – bij voorkeur aan de randen of in de binnenstad, maar als het nodig is moeten we niet krampachtig doen en wel naar de randen gaan.’

Rozemeijer vervolgt: ‘Op een gegeven moment zijn de mogelijkheden wél uitgeput. We moeten geen Singapore aan de Rijn worden met alleen maar hoogbouw. Welk stuk van het buitengebied moeten we dan opofferen? Want anders gaan we het niet redden.’

‘Bevrijdingsdag heeft zijn max bereikt’

Het is al jaren geen kleine Wagenings aangelegenheid meer: de feesten op Bevrijdingsdag. Van heinde en verre komen mensen naar het Veluwse stadje op 5 mei. Wordt het te groot?

De SP wil het anders gaan aanpakken. Anne Walther van die partij: ‘We zijn maar een klein stadje, het moet bijgestuurd worden en op de lange termijn moeten we ons afvragen of we dit wel willen.’

Nationaal feestje

Walther legt uit dat de bevrijdingsfeesten nu uit handen worden gegeven aan evenementenorganisaties en steeds minder bij de gemeente en Wageningse vrijwilligers liggen. ‘Het wordt een nationaal feestje’, zegt zij.

Rien Bor van de Stadspartij: ‘Het is feest en het is herdenken. Dat wordt beiden gedaan door dezelfde stichting. Stadspartij splitst dat liever op, zodat herdenken en het defilé gebeurt vanuit defensie en een andere stichting het feest voor zijn rekening neemt. Dat moet absoluut een Wageningse stichting zijn. Dat ontbreekt er nu een beetje aan.’

Max is bereikt

Bart Rozemeijer van de VVD onderschrijft dit: ‘Het dreigt een niet-Wagenings feest te worden, maar het moet Wagenings blijven en ik ga er met de Stadspartij in mee om die scheiding aan te brengen.’

‘Laten we ook kijken tot hoe ver we de groei aankunnen. We hebben de maximale groei eigenlijk al bereikt, dat blijkt al uit het feit dat het hoofdpodium niet meer op de Markt kan staan.’

 

Een eigen poppodium in Wageningen, een goed plan?

Moet Wageningen een eigen poppodium krijgen? Ja, zeggen Mark Reijerman en Sven Alkemade van de partij Connect. De partij richt zich op de jonge Wageninger.

Connect Wageningen is een nieuwe partij in de stad, en denkt dat er veel behoefte vanuit jongere mensen bestaat om over zo’n podium te beschikken. ‘Er wordt veel voor ouderen gedaan, maar minder voor jongeren, er mag in het weekend meer te doen zijn.’

‘Er is behoefte aan meer cultuur voor studenten en jongeren. In Veenendaal hebben ze al zo’n podium, het kan een goede toevoeging zijn voor Wageningen’, zegt Alkemade.

Niet in stenen

Maud Hulshof van D66: ‘Wij vinden cultuur voor breed publiek belangrijk. Het is goed om daar een podium voor te bieden. Dat doet D66 door ruimte te bieden om dit te faciliteren, niet door er stenen in te stoppen. Mensen moeten toegang hebben tot cultuur, dat vinden wij ook.’

ChristenUnie: ‘De discussie is volgens mij: hebben wij hier als gemeente geld voor over? De locatie Postkantoor wordt nu onderzocht. Maar we hebben ook andere thema’s waar we geld aan willen uitgeven. Misschien kunnen we een poppodium en het theater combineren?’

Ook GroenLinks en de PvdA geven in de uitzending aan dat zij geen bezwaar hebben tegen een poppodium. Er wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en de locatie. Naar aanleiding daarvan moeten keuzen worden gemaakt.

Wat rest, is de vraag wie het uiteindelijk moet gaan betalen.

Sociaal beleid en ‘gratis’ geld

Sociaal beleid: hoe geef je dat vorm in Wageningen, gaat er genoeg aandacht uit naar mensen die hulp nodig hebben? En is de zorg beter geworden met Samen Wageningen?

Samen Wageningen is een project dat tot stand is gekomen in samenwerking met drieduizend Wageningers, om de zorg te optimaliseren en efficiënter te maken. Een nieuw ingeslagen weg dus.

Heeft het gewerkt?

Wageningse partijen blikken er op terug. Bart Rozemeijer (VVD) vindt dat het plan niet goed gewerkt heeft. De bijdragen vanuit het Rijk zijn onvoldoende, waardoor extra geld vanuit de gemeente moet komen. Daarbij zijn reserves aangebroken en dat moest niet, vindt Rozemeijer.

Verantwoordelijk wethouder en GroenLinks-lijsttrekker Lara de Brito is het hier zeer mee oneens. Reserves aanbreken was nodig om Samen Wageningen goed te laten starten. Ze is tevreden over het verloop van het project.

Het CDA, bij monde van Jan Dijkstra, beaamt dit. Hij vindt de extra kosten te verklaren en te verantwoorden, omdat het project nog in een opstartfase zit.

Strak kader

Peter de Haan van de ChristenUnie is afwachtend. ‘De toekomst moet gaan uitwijzen hoe het loopt. We zijn pas net begonnen. Over de kosten zijn afspraken gemaakt, het gaat om ruim dertig miljoen. We kunnen er geen geld bijtoveren. Het is een strak kader. Hier doen we het mee.’

De ChristenUnie wil in de komende jaren meer werk maken van mensen met dementie en mensen die in de schulden zitten

Gudde (midden) en De Haan (rechts)

 

D66 is heel trots op het proces van Samen Wageningen. Dennis Gudde: ‘Wat vragen onze Wageningers nou aan zorg? Dat hebben wij aan hen gevraagd.’ Juist die vraag is volgens hem essentieel bij het uitvoeren van het plan en is ook het sterke punt aan Samen Wageningen. ‘Maatwerk en kijken wat mensen nodig hebben, daar staat D66 in de komende jaren voor.’

Voorzieningen

Petra van Amersfoort van de PvdA, Anne Walther van de SP en Mark Reijerman van Connect Wageningen zijn ook bijgeschoven over het sociaal beleid van de gemeente Wageningen.

Het sluiten van voorzieningen voor ouderen gaat Van Amersfoort aan het hart. ‘Als je ouderen hebt in een tehuis, dan moet je zorgen dat alle voorzieningen blijven. Walther is het daarmee eens; de SP trekt samen met de PvdA op in deze. ‘Voor ouderen moet gewoon gezorgd worden.’

Reijerman is het daarmee eens, ook al richt zijn partij zich vooral op jongeren. ‘We zien dat de groep ouderen in onze stad groeit. We moeten daarom ook inzetten op de zelfredzaamheid van ouderen, zodat zij meer in staat zijn voor zichzelf te zorgen.’

Potjes aanbreken

Reserves van de gemeente aanspreken om die ouderen te helpen, dat vinden de PvdA en de SP te verantwoorden. Connect Wageningen vindt dit echter niet: ‘Die reserves zijn bedoeld voor een specifiek doel, bijvoorbeeld een renovatie.’

‘Dan moet je dus afwegingen maken. Aan het einde van het jaar kun je met geld dat is overgebleven investeren in sociaal beleid. Maar niet op voorhand al de reserves aanbreken.’

Iets terugdoen

Over het basisinkomen is Reijerman kort: ‘We zijn hier al mee gestart, het is zonde dit nu al af te kappen zonder te kijken wat de resultaten zijn.’ Als aanvulling op dit zogenoemde gratis geld, noemt hij een tegenprestatie voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen geen slecht plan, ‘maar je moet hen ook niet overbelasten.’

De SP is daar in het geheel niet voor. ‘Iedereen moet een goed leven kunnen hebben, dus ook met inkomen’ vindt Reijerman. De PvdA wil maatwerk en kijken wie waartoe in staat is, zonder een verplichte bijdrage te vragen.