Wageningse Golfclub op sportpark De Zoom met verf beklad

SAMSUNG CAMERA PICTURES

In de nacht 1 op 2 december is het clubhuis van de. Dit gebeurde een dag nadat de Wageningse gemeenteraad de veel besproken uitbreidng van de golfclub heeft goedgekeurd. De voorzitter van de Wageningse Golfclub, Pieter Oosterveld, is aangeslagen. Hij zegt: “We waren heerlijk positief na het groene licht van de gemeenteraad. WE merkten wel weerstand. We werden gebeld door de terreinbeheerder, dat er iets mis was. We hebben in en rond het gebouw camera’s hangen, dus we gaan kijken of daar iets op te zien is. Ik ben zeer verbaasd, ontstemd eigenlijk, dat zoiets moois waar je mee bezig bent, op een laffe manier gedwarsboomd wordt”. De golfclub heeft in de loop der tijd e-mails ontvangen, waar de honden geen brood van lusten. Er is aangifte gedaan bij de politie, waarbij ook deze mails doorgegeven werden”. De uitbreiding met vijf holes gaat gewoon door. De tegenstanders van de uitbreiding, Mooi Wageningen en de Stichting Behoud Cultuurlandschap De Dorschkamp , hebben hun afschuw uitgesproken

SAMSUNG CAMERA PICTURESover de bekladding. De reactie van burgemeester Geert van Rumund: “Van de golfclub hebben wij vernomen dat het clubhuis van de golfclub is beklad. Onze medewerkers zijn direct ter plekke geweest om de schade te bekijken. De politie is ingeschakeld en stelt onderzoek in naar de daders. Ik betreur deze vandalistische daad ten zeerste. Schade aanbrengen aan andermans eigendommen doe je niet. Dit is een laffe en anonieme actie. Ik benadruk graag dat de besluitvorming voor de golfbaanuitbreiding op democratische wijze heeft plaatsgevonden. In het geval dat deze actie voortkomt uit het besluit van de raad van maandagavond 30 november jongstleden, waarin de raad een besluit nam dat uitbreiding van de golfbaan mogelijk is, wordt mijn afkeur alleen maar groter. Er heeft zich rondom de golfbaan een democratisch besluitvormingsproces plaatsgevonden en zo hoort het ook”.

Wageningen eert zijn sporters

nnnWie worden de Wageningse sportman en sportvrouw van het jaar? Het antwoord volgt woensdag 9 december tijdens het jaarlijkse Sportcafé. Na een jaartje afwezigheid is het Sportcafé weer terug in de sporthal op universitair sportcentrum De Bongerd. Het programma begint om 20.00 uur.

Hardloopster Mireille Baart en wielrenster Annemiek van Vleuten zijn de genomineerden voor de eretitel sportvrouw van het jaar. Bij de mannen heeft de jury van de Sportraad Wageningen dammer Jan Groenendijk en mountainbiker Patrick Jansen voorgedragen. Bij de ploegen zijn KV Wageningen (korfbal), het 4×100 meter team van Tartlétos (atletiek) en de dammers van WSDV kandidaat voor de onderscheiding.

De talenten van het jaar zijn te vinden bij zwemclub De Rijn. Lindsey de Harde en Timo Zittersteijn zijn genomineerd vanwege hun goede prestaties dit jaar. Bij de teams gaat de strijd tussen de D1 van korfbalclub KV Wageningen, de C1 (meisjes) van voetbalclub SKV en de C1 (meisjes) van volleybalclub Scylla. De dammers de Johan Frisoschool en de voetbalsters van de Piekschool zijn de twee kandidaten voor het beste sportieve resultaat bij de basisscholen.

Traditioneel wordt er ook een bijzondere prestatie voor het voetlicht gezet. Robert Braam is kandidaat vanwege zijn wereldrecord onderwater fietsen. Patrick Jansen en Ton de Haan zijn genomineerd vanwege het oprichten van het Wild Dukes Bike Park voor mountainbikers. Een groep trainers van atletiekvereniging Pallas’67 maakt kans op de onderscheiding vanwege het begeleiden van atleten met autisme.

De prijzen worden uitgereikt door sportwethouder Han ter Maat, burgemeester Geert van Rumund en Henk Kuiper, voorzitter van de Sportraad.

Gemeente Wageningen roept inwoners op zich aan te melden voor Burgernet

Gemeente Wageningen maakt een duidelijk statement: meld je aan voor Burgernet en help mee om de veiligheid in de wijken te vergroten. Op maandag 30 november kwamen raadsleden, voorafgaand aan de raadsvergadering, bij elkaar om het belang van Burgernet te onderstrepen. Raadslid Dicky Stijns registreerde zich ter plekke. Burgemeester Van Rumund: “Met een eenvoudige handeling werk je mee aan een grotere veiligheid in de wijken.”

Burgernet is een unieke samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de wijk te vergroten. Burgemeester Van Rumund: “ Bij een overval, een vermissing, inbraken of doorrijden na een ongeval, krijgen alle mensen die zich hebben geregistreerd, een spraakbericht of sms met een duidelijke omschrijving van persoon of voertuig. Als zij de verdachte zien of andere aanwijzingen hebben, kunnen zij gratis bellen naar 0800-0011. Zo kan de politie sneller en gerichter zoeken.”

Dat het werkt, is inmiddels bewezen. 1 op de 6 Burgernetacties wordt dankzij de tips van de deelnemers opgelost. Na afloop ontvangen de deelnemers ook een terugkoppeling over resultaat van de Burgernetactie.

De raadsleden van Gemeente Wageningen zijn enthousiast over Burgernet en droegen dat uit met deze speciale bijeenkomst. Op een groot scherm konden de aanwezigen de aanmelding van Dicky Stijns volgen. Mede dankzij haar en raadslid Petra van Amersfoort kwam het onderwerp Burgernet op de agenda.

Plannen voor toekomst zwembad De Peppel

Duurzaam, innovatief en gezond. Dat zijn de drie pijlers voor de mogelijke facelift van zwembad De Peppel. Dat hield directeur/bestuurder Ronald ter Hoeven de Edese gemeenteraad vorige week voor tijdens een informatieve bijeenkomst in het raadhuis. De facelift is opgenomen in het in 2014 opgestelde Herstelplan, waarvan de uitvoering door verschillende ontwikkelingen vertraagd is. Die vertraging is er één van de oorzaken van, dat de tekorten bij het zwembad hoger zijn dan gedacht. De focus bij De Peppel moet liggen op het recreatiezwemmen, de zwemsport en het schoolzwemmen.

Wat betreft de duurzaamheid denkt Ter Hoeven onder meer aan een natuurgezuiverd buitenbad, zoals dat vooral in Duitsland furore maakt. Ook energiebesparing door de plaatsing van zonnepanelen en het realiseren van luchtbehandeling. Maar daarbij speelt een doorslaggevende rol of er voldoende geld is om dat voor elkaar te krijgen.

Innovatief kan De Peppel zijn door de komst van een educatieve waterspeeltuin, een interactieve glijbaan en een drenkelingendetectiesysteem. Als het aan de directeur ligt zal het horeca-aanbod ‘gezond, educatief en vers’ zijn. ,,Als je nu het bad binnenkomt, is het eerste wat je ruikt de friteslucht en niet de chloorlucht. Dat kan niet meer.”

SWIM2PLAY Na de afschaffing van het schoolzwemmen is gekeken naar wat daar voor in de plaats zou kunnen komen, omdat landelijk een toename is van het aantal verdrinkingen. De gedachten gaan nu uit naar ‘Swim2Play’, waarbij kinderen uit de groepen 1 tot en met 8 van de basisscholen vijf weken lang een les van 45 minuten krijgen. Doel is er voor te zorgen, dat kinderen in ieder geval ‘slootveilig’ en ‘zwembadvaardig’ worden, zonder daarbij het behalen van de traditionele zwemdiploma’s als uitgangspunt te nemen. Door voor Swim2Play te kiezen zou het van het schoolzwemmen bekende busvervoer wellicht kunnen vervallen, terwijl er ook een rol weggelegd kan zijn voor de zwemverenigingen, die zo potentiële nieuwe leden kunnen benaderen. De Peppel gaat Swim2Play samen met de scholen verder uitwerken.

[POLAR BEARS De leden van Polar Bears hebben het bestuur toestemming gegeven te bekijken of het voor de vereniging, die graag meer mogelijkheden wil om te trainen, goed zou kunnen zijn om te verhuizen naar een nieuw te bouwen bad op het voormalige Enka-terrein. Mocht dat daadwerkelijk doorgaan, dan zou De Peppel jaarlijks rond de 75.000 euro aan huur mislopen. Ter Hoeven verwacht dat dit goeddeels is op te vangen.

De raadsleden kregen ook een toelichting op de ontwikkeling van de tekorten, die hoger zijn dan de in de Perspectiefnota opgenomen bedragen. De hogere kosten zijn onder meer veroorzaakt door het wegvallen van het schoolzwemmen en de vertraagde uitvoering van het Herstelplan. Positief is daarentegen de toename van het recreatief zwemmen. Dat levert meer inkomsten op dan geraamd.

Aan de orde kwam ook nog de door de gemeenteraad vastgestelde korting van 200.000 euro op de zwembaden in Ede, Bennekom en Lunteren. Daar zijn gesprekken over gaande, maar concrete resultaten zijn nog niet geboekt.

Bewoners denken mee over groen in Renkum

3695472Wethouder Wendy Ruwhof is blij met de uitkomsten van een bewonersavond afgelopen week over het te actualiseren groenstructuurplan, zo laat zij tijdens het wekelijkse persuurtje weten. Inwoners mochten zelf ideeën aandragen over hoe zij denken over het groen in de openbare ruimte. ,,Net als bij een eerder gehouden avond over afval, konden mensen met behulp van laptops stellingen beantwoorden. De inbreng was goed, mede door het gebruik van de laptops”, blikt de wethouder terug. Renkum wil graag antwoorden krijgen op vragen als: welke ruimtes vindt u belangrijk in uw wijk? Mogen bomen die stoepen dwars zitten eigenlijk gekapt worden? Waar in de gemeente is plek voor groene initiatieven? De digitale stellingen gingen over verschillende onderwerpen. ,,Een aantal uitkomsten nemen we mee in de beleidsontwikkeling”, aldus de wethouder.Wat voorbeelden. Stelling: Particuliere bomen die een bijdrage leveren aan belangrijke groene structuren moeten kunnen rekenen op een bijdrage in het onderhoud. ,,Een meerderheid (76 procent eens) ziet daar wel wat in.” Nog eentje: Om boomlanen te behouden kunnen deze worden gekapt en vervangen als tweederde van de oorspronkelijke laan is weggevallen. Eens (62 procent). En: Cultuurhistorische waarden moeten behouden blijven in het openbaar groen. Eens (95 procent). Bij plannen voor woningbouw moeten bestaande groenstructuren behouden blijven of zo mogelijk worden versterkt. Eens (95 procent). In het groenstructuurplan maakt de gemeente een keuze voor de soort en de omvang van het groen in de gemeente. Er staan ook ontwikkelingen voor de komende tien jaar in beschreven. In het plan krijgt elke kern de eigen aandacht onder het motto ‘het groen per dorp’. Renkum bijvoorbeeld is qua stedenbouwkundige opzet en groen anders van opzet dan Wolfheze. Een dertigtal inwoners kwam op de avond af.

Uitnodiging expositie ‘Samen Wageningen in beeld’ op 10 december

 

In de afgelopen weken heeft de Cameraclub prachtige foto’s gemaakt van Wageningse gezelschappen. De directe aanleiding: Samen Wageningen, het traject dat nu loopt om samen met de stad tot nieuw sociaal beleid te komen.

De foto’s zijn zo mooi dat we ze graag aan iedereen willen laten zien. Daarom organiseren we een expositie in de BBLTHK, van 10-12 december. Op donderdag 10 december 16.15 uur wordt de expositie geopend door de betrokken wethouders Lara de Brito en Michiel Uitdehaag. Iedereen is welkom!

De foto’s die wij al ontvangen hebben, brengen de kracht van Samen Wageningen, in alle verscheidenheid, verbondenheid en plezier, in beeld. Wat gebeurt er toch veel ‘samen’ in Wageningen! Iets om met ons allen heel trots op te zijn.

Vluchtelingenopvang Ede 30-11

De gemeente Ede werkt aan een plan voor kleinschalige vluchtelingenopvang, verdeeld over Ede en de dorpen. Het braakliggende recreatiepark De Lindehof in Otterlo blijft daarbij in beeld als één van de mogelijke opvangplekken. Na massaal protest vanuit Otterlo beloofde burgemeester Cees van der Knaap op 18 november tijdens een bewonersbijeenkomst dat er ,,aanzienlijk minder” vluchtelingen naar Otterlo komen. Burgemeester en wethouders van Ede hebben daarna het besluit ingetrokken voor een groot asielzoekerscentrum (AZC) op De Lindehof. Het college presenteert de komende week een nieuw voorstel over de opvang van vluchtelingen, ,,maar dan wel verdeeld over Ede en de dorpen”. Dat meldt de gemeente op haar website.

Buiten Buitenschoolse opvang (De Zoom) in Wageningen

Buiten spelen is superleuk en gezond! In januari start er in Wageningen een nieuwe buitenschoolse opvang, BSO De Zoom, waar buiten spelen in het bos centraal staat. Het is een particulier initiatief, de initiatiefneemster is Heleen Bakker. Deze vorm is uniek in Wageningen en omstreken. De kinderen zijn er in principe altijd buiten onder het mom “slecht weer bestaat niet, alleen slechte kleding”. Er is wel een binnenlocatie voorhanden als de weersomstandigheden echt bar zijn, namelijk de kantine van voetbalvereniging WVV Wageningen. Heleen Bakker is zelf natuurlijk heel enthousiast over dit concept. Wat overigens niet nieuw is in Nederland want er zijn verschillende buiten BSO’s in andere plaatsen zoals Nijmegen, Bemmel en Driebergen. Wat we doen is kinderen in beweging brengen in een natuurlijke omgeving waar we sport, spel en natuurbelevingsactiviteiten aanbieden. Dit is heel goed voor de ontwikkeling als tegenhanger op het vele binnen zijn en stilzitten. “De natuur maakt kinderen geconcentreerder en tevredener.” Dit zegt Richard Louv, voorzitter van het Children & Nature Network, dat kinderen in contact brengt met de natuur. Ook Staatsbosbeheer pleit voor meer buiten spelen. “Dat is goed voor de intelligentie, creativiteit en sociale contacten van kinderen.” Heleen Bakker heeft haar inspiratie gehaald uit Scandinavië en Duitsland waar de Waldkindergarten er natuurlijk is. Zij heeft daar ervaren hoe fijn het er buiten aan toe gaat. “Ik gun dat ieder kind!” Aldus Heleen Bakker. Voor meer informatie ga naarPersoon met wapens aangehouden in Wageningen

WAGENINGEN In Wageningen is vanmorgen een 27-jarige Wageninger aangehouden in verband met het voorhanden hebben van diverse wapens.
De Wageninger had diverse wapens te koop aangeboden op Marktplaats. Reden voor de politie om eens bij hem op bezoek te gaan
Bij onderzoek in de woning werden diverse messen, 1 CO2 pistool, diverse ‘heimelijke’ wapens en verboden zwaar vuurwerk (cobra 6) aangetroffen. De man is hierop aangehouden en zijn wapens zijn in beslag genomen.

Gemeente Wageningen voert vanaf 1 december 2015 schulddienstverlening uit

De gemeente Wageningen voert vanaf 1 december 2015 de schulddienstverlening uit voor nieuwe aanvragen. Hiertoe heeft de gemeente een team schulddienstverlening ingericht. Dit team verzorgt de intakes en voert ook budgetbeheer uit. Tot nu toe werd de schulddienstverlening uitgevoerd door een extern bureau, Sociaal.nl Schuldsanering. Zij ronden de al lopende trajecten af. 

 Wagenings wethouder Lara de Brito: “De gemeenteraad heeft afgelopen januari unaniem het college verzocht om onderzoek te doen naar het zelf uitvoeren van de schulddienstverlening. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit opgepakt en hieruit kwam een aantal aanbevelingen naar voren, waaronder om de schulddienstverlening in eigen hand te nemen. Daar zijn we mee aan de slag gegaan en vanaf 1 december gaan we ‘live’.” De gemeente heeft een team schulddienstverlening ingericht dat per 1 december 2015 actief is. Inwoners van Wageningen met schulden die nog geen regeling hebben via Sociaal.nl Schuldsanering kunnen dan voor een intake terecht bij het team schulddienstverlening.

Het Startpunt

Iedere inwoner van Wageningen kan bij het Startpunt terecht voor vragen in relatie tot de financiën. Het Startpunt is daarmee de eerste ingang als er vragen zijn van financiële aard. Als de situatie dusdanig financieel complex of urgent is, wordt een afspraak gemaakt met het team schulddienstverlening. De ketenpartners, zoals Humanitas, Isofa en SWOA, verzorgen met name het preventieve gedeelte van schulddienstverlening aan inwoners. Het is natuurlijk ook mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met genoemde organisaties, team schulddienstverlening of de Sociaal Raadslieden.

 Openingstijden en inloopspreekuur

Het Startpunt is bereikbaar op maandag van 9.00 uur tot 20.00 uur en van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. Het team schulddienstverlening is te vinden in het Stadskantoor van de gemeente Wageningen. Het Stadskantoor is open van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur. Bij urgente vragen kan het inloopspreekuur van het team schulddienstverlening bij het Startpunt worden bezocht: iedere maandag van 13.00 uur tot 16.00 uur en iedere vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Telefonisch is het team schulddienstverlening bereikbaar via 0317 492 911 (algemeen nummer van het Stadskantoor).

Schulddienstverlening aan (ex-)ondernemers

Uit het onderzoek blijkt ook dat de schulddienstverlening aan (ex-)ondernemers meer aandacht behoeft. De schulddienstverlening aan hen is complex en vraagt om een specialistische benadering. Daarom heeft de gemeente Wageningen samen met de gemeente Ede besloten om per 1 december 2015 de (kosteloze) schulddienstverlening aan (ex-)ondernemers uit te laten voeren door een specialistisch juridisch adviesbureau, Menzing & Partners.

1 48 49 50 51