Bewoners denken mee over groen in Renkum

3695472Wethouder Wendy Ruwhof is blij met de uitkomsten van een bewonersavond afgelopen week over het te actualiseren groenstructuurplan, zo laat zij tijdens het wekelijkse persuurtje weten. Inwoners mochten zelf ideeën aandragen over hoe zij denken over het groen in de openbare ruimte. ,,Net als bij een eerder gehouden avond over afval, konden mensen met behulp van laptops stellingen beantwoorden. De inbreng was goed, mede door het gebruik van de laptops”, blikt de wethouder terug. Renkum wil graag antwoorden krijgen op vragen als: welke ruimtes vindt u belangrijk in uw wijk? Mogen bomen die stoepen dwars zitten eigenlijk gekapt worden? Waar in de gemeente is plek voor groene initiatieven? De digitale stellingen gingen over verschillende onderwerpen. ,,Een aantal uitkomsten nemen we mee in de beleidsontwikkeling”, aldus de wethouder.Wat voorbeelden. Stelling: Particuliere bomen die een bijdrage leveren aan belangrijke groene structuren moeten kunnen rekenen op een bijdrage in het onderhoud. ,,Een meerderheid (76 procent eens) ziet daar wel wat in.” Nog eentje: Om boomlanen te behouden kunnen deze worden gekapt en vervangen als tweederde van de oorspronkelijke laan is weggevallen. Eens (62 procent). En: Cultuurhistorische waarden moeten behouden blijven in het openbaar groen. Eens (95 procent). Bij plannen voor woningbouw moeten bestaande groenstructuren behouden blijven of zo mogelijk worden versterkt. Eens (95 procent). In het groenstructuurplan maakt de gemeente een keuze voor de soort en de omvang van het groen in de gemeente. Er staan ook ontwikkelingen voor de komende tien jaar in beschreven. In het plan krijgt elke kern de eigen aandacht onder het motto ‘het groen per dorp’. Renkum bijvoorbeeld is qua stedenbouwkundige opzet en groen anders van opzet dan Wolfheze. Een dertigtal inwoners kwam op de avond af.

Uitnodiging expositie ‘Samen Wageningen in beeld’ op 10 december

 

In de afgelopen weken heeft de Cameraclub prachtige foto’s gemaakt van Wageningse gezelschappen. De directe aanleiding: Samen Wageningen, het traject dat nu loopt om samen met de stad tot nieuw sociaal beleid te komen.

De foto’s zijn zo mooi dat we ze graag aan iedereen willen laten zien. Daarom organiseren we een expositie in de BBLTHK, van 10-12 december. Op donderdag 10 december 16.15 uur wordt de expositie geopend door de betrokken wethouders Lara de Brito en Michiel Uitdehaag. Iedereen is welkom!

De foto’s die wij al ontvangen hebben, brengen de kracht van Samen Wageningen, in alle verscheidenheid, verbondenheid en plezier, in beeld. Wat gebeurt er toch veel ‘samen’ in Wageningen! Iets om met ons allen heel trots op te zijn.

Vluchtelingenopvang Ede 30-11

De gemeente Ede werkt aan een plan voor kleinschalige vluchtelingenopvang, verdeeld over Ede en de dorpen. Het braakliggende recreatiepark De Lindehof in Otterlo blijft daarbij in beeld als één van de mogelijke opvangplekken. Na massaal protest vanuit Otterlo beloofde burgemeester Cees van der Knaap op 18 november tijdens een bewonersbijeenkomst dat er ,,aanzienlijk minder” vluchtelingen naar Otterlo komen. Burgemeester en wethouders van Ede hebben daarna het besluit ingetrokken voor een groot asielzoekerscentrum (AZC) op De Lindehof. Het college presenteert de komende week een nieuw voorstel over de opvang van vluchtelingen, ,,maar dan wel verdeeld over Ede en de dorpen”. Dat meldt de gemeente op haar website.

Buiten Buitenschoolse opvang (De Zoom) in Wageningen

Buiten spelen is superleuk en gezond! In januari start er in Wageningen een nieuwe buitenschoolse opvang, BSO De Zoom, waar buiten spelen in het bos centraal staat. Het is een particulier initiatief, de initiatiefneemster is Heleen Bakker. Deze vorm is uniek in Wageningen en omstreken. De kinderen zijn er in principe altijd buiten onder het mom “slecht weer bestaat niet, alleen slechte kleding”. Er is wel een binnenlocatie voorhanden als de weersomstandigheden echt bar zijn, namelijk de kantine van voetbalvereniging WVV Wageningen. Heleen Bakker is zelf natuurlijk heel enthousiast over dit concept. Wat overigens niet nieuw is in Nederland want er zijn verschillende buiten BSO’s in andere plaatsen zoals Nijmegen, Bemmel en Driebergen. Wat we doen is kinderen in beweging brengen in een natuurlijke omgeving waar we sport, spel en natuurbelevingsactiviteiten aanbieden. Dit is heel goed voor de ontwikkeling als tegenhanger op het vele binnen zijn en stilzitten. “De natuur maakt kinderen geconcentreerder en tevredener.” Dit zegt Richard Louv, voorzitter van het Children & Nature Network, dat kinderen in contact brengt met de natuur. Ook Staatsbosbeheer pleit voor meer buiten spelen. “Dat is goed voor de intelligentie, creativiteit en sociale contacten van kinderen.” Heleen Bakker heeft haar inspiratie gehaald uit Scandinavië en Duitsland waar de Waldkindergarten er natuurlijk is. Zij heeft daar ervaren hoe fijn het er buiten aan toe gaat. “Ik gun dat ieder kind!” Aldus Heleen Bakker. Voor meer informatie ga naarPersoon met wapens aangehouden in Wageningen

WAGENINGEN In Wageningen is vanmorgen een 27-jarige Wageninger aangehouden in verband met het voorhanden hebben van diverse wapens.
De Wageninger had diverse wapens te koop aangeboden op Marktplaats. Reden voor de politie om eens bij hem op bezoek te gaan
Bij onderzoek in de woning werden diverse messen, 1 CO2 pistool, diverse ‘heimelijke’ wapens en verboden zwaar vuurwerk (cobra 6) aangetroffen. De man is hierop aangehouden en zijn wapens zijn in beslag genomen.

Gemeente Wageningen voert vanaf 1 december 2015 schulddienstverlening uit

De gemeente Wageningen voert vanaf 1 december 2015 de schulddienstverlening uit voor nieuwe aanvragen. Hiertoe heeft de gemeente een team schulddienstverlening ingericht. Dit team verzorgt de intakes en voert ook budgetbeheer uit. Tot nu toe werd de schulddienstverlening uitgevoerd door een extern bureau, Sociaal.nl Schuldsanering. Zij ronden de al lopende trajecten af. 

 Wagenings wethouder Lara de Brito: “De gemeenteraad heeft afgelopen januari unaniem het college verzocht om onderzoek te doen naar het zelf uitvoeren van de schulddienstverlening. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit opgepakt en hieruit kwam een aantal aanbevelingen naar voren, waaronder om de schulddienstverlening in eigen hand te nemen. Daar zijn we mee aan de slag gegaan en vanaf 1 december gaan we ‘live’.” De gemeente heeft een team schulddienstverlening ingericht dat per 1 december 2015 actief is. Inwoners van Wageningen met schulden die nog geen regeling hebben via Sociaal.nl Schuldsanering kunnen dan voor een intake terecht bij het team schulddienstverlening.

Het Startpunt

Iedere inwoner van Wageningen kan bij het Startpunt terecht voor vragen in relatie tot de financiën. Het Startpunt is daarmee de eerste ingang als er vragen zijn van financiële aard. Als de situatie dusdanig financieel complex of urgent is, wordt een afspraak gemaakt met het team schulddienstverlening. De ketenpartners, zoals Humanitas, Isofa en SWOA, verzorgen met name het preventieve gedeelte van schulddienstverlening aan inwoners. Het is natuurlijk ook mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met genoemde organisaties, team schulddienstverlening of de Sociaal Raadslieden.

 Openingstijden en inloopspreekuur

Het Startpunt is bereikbaar op maandag van 9.00 uur tot 20.00 uur en van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. Het team schulddienstverlening is te vinden in het Stadskantoor van de gemeente Wageningen. Het Stadskantoor is open van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur. Bij urgente vragen kan het inloopspreekuur van het team schulddienstverlening bij het Startpunt worden bezocht: iedere maandag van 13.00 uur tot 16.00 uur en iedere vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Telefonisch is het team schulddienstverlening bereikbaar via 0317 492 911 (algemeen nummer van het Stadskantoor).

Schulddienstverlening aan (ex-)ondernemers

Uit het onderzoek blijkt ook dat de schulddienstverlening aan (ex-)ondernemers meer aandacht behoeft. De schulddienstverlening aan hen is complex en vraagt om een specialistische benadering. Daarom heeft de gemeente Wageningen samen met de gemeente Ede besloten om per 1 december 2015 de (kosteloze) schulddienstverlening aan (ex-)ondernemers uit te laten voeren door een specialistisch juridisch adviesbureau, Menzing & Partners.

Herdenkingsceremonie 1 december

Op dinsdag 1 december aanstaande wordt de sterfdag van Z.K.H. Prins Bernhard voor de elfde keer herdacht. De ceremonie start om 11.00 uur op het 5 Mei plein bij Hotel de Wereld. Het steken van witte anjers, het hijsen van de vlag en het zingen van het Wilhelmus maken deel uit van deze ceremonie. Leerlingen van groep 7 en 8 van Openbare Basisschool (OBS) De Tarthorst hebben een actieve rol in de herdenking. De Wageningse muziekvereniging ‘De Harmonie’ verzorgt samen met een doedelzakspeler van Pegasus Pipes&Drums de muzikale omlijsting.

Adoptieceremonie

Onderdeel van de herdenking is de adoptieceremonie door de leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool de Tarthorst. Wageningse veteranen en veteranen uit de omliggende gemeenten zijn voor de herdenking uitgenodigd. Het thema ’Vrijheid’ staat centraal. Ook dit jaar staan leden van de studentenschietvereniging Transvaal als erewacht bij de herinneringsplaquette opgesteld.Prins Bernhard was beschermheer van dit onderdeel van Studentenvereniging Ceres. Binnen, in de grote capitulatiezaal van Hotel de Wereld, vindt het tweede gedeelte van de herdenking plaats waarbij de leerlingen onder andere zelfgeschreven gedichten voordragen.

Ereburger

De sterfdag van Z.K.H. Prins Bernhard, ereburger van Wageningen, wordt sinds 1 december 2005 jaarlijks in Wageningen herdacht met een ceremonie bij de herinneringsplaquette. Deze plaquette werd bij Hotel De Wereld op 1 december 2005 door zijn kleinzoon prins Pieter Christiaan onthuld. De plaquette is geadopteerd door OBS de Tarthorst. Op 5 mei 1945 werd in Hotel De Wereld onderhandeld over de capitulatie van de Duitse krijgsmacht. Hierbij was Z.K.H. Prins Bernhard aanwezig als bevelhebber van de Nederlandse Strijdkrachten.

Belangstellenden zijn van harte welkom om de ceremonie, die buiten op het 5 Mei plein plaatsvindt, bij te wonen.

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) bij afsluiting FrisValley

Op donderdag 26 november 2015 is staatssecretaris M.J. (Martin) van Rijn aanwezig bij de slotbijeenkomst van het regionale alcoholmatigingsproject FrisValley. Na een periode van acht jaar komt er – zoals eerder al werd afgesproken – een einde aan het regioproject van Regio FoodValley dat de afgelopen jaren financieel werd ondersteund met bijdragen van de provincie Gelderland en de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen en Woudenberg.

Het regionale alcoholmatigingsproject FrisValley werd acht jaar geleden opgericht om jongeren te wijzen op de gevaren van te vroeg, te vaak en te veel alcoholgebruik. Het project zou in eerste instantie vier jaar bestaan, maar de negen gemeenten besloten, met de aangekondigde verhoging van de alcoholleeftijd (van 16 naar 18 jaar), om de samenwerking met vier jaar te verlengen. De afgelopen vier jaar heeft FrisValley 2.0 zich (naast de jongeren) vooral gericht op het netwerk rónd jongeren, zoals ouders, scholen, sportverenigingen, kerken en supermarkten.

Integrale omgevingsaanpak
FrisValley heeft de afgelopen jaren met een integrale omgevingsaanpak van alcoholmatiging bij jongeren gewerkt aan bewustwording, educatie, beleid én handhaving. Dat gebeurde met verschillende bewustwordingsacties:
–    Verschillende actiemaanden in de periode 2010-2011;
–    Het Project Alcoholvrije School (2011, met een bezoek van Tweede Kamerlid Joël Voordewind);
–    De Pssst-campagne (2014-2015, waarbij aan jongeren werd gevraagd om zelf een communicatie uiting te bedenken voor medescholieren om de nieuwe alcoholregels onder de aandacht te brengen);
–    De campagne Hou het fris! (2014-2015, waarbij sportende jongeren werd gevraagd door middel van een selfie of een elfie (voor elftallen) het thema ‘Hou het fris!’ onder de aandacht te brengen);
–    Het Project niX (2014, samenwerking met NIX18, waarbij alcoholvrije feesten voor jongeren van 15-17 jaar werden en worden georganiseerd);
–    De campagne NIX zonder ID (2015, waarbij kassamedewerkers van supermarkten in de regio werden gewezen op het belang van een ID-check);
–    De actie IkPas… 30 dagen fris (2015, waarbij volwassenen, met name ouders, werd gevraagd om gedurende een periode van 30 dagen geen alcohol te drinken).

Regionale samenwerking
Het alcoholmatigingsbeleid werd door de gemeenten onderling afgestemd waarbij voldoende ruimte bleef om lokaal maatwerk te organiseren. Zo werd het regionaal opgestelde nalevingsbeleid (vrijwel) integraal vastgesteld in de gemeenten en waren het regionaal opgestelde Preventie- en handhavingsplan en de Drank- en Horecaverordening voor alle gemeenten het uitgangspunt bij het vaststellen van hun eigen plan/verordening.
De samenwerking op het gebied van toezicht bleek een succes; de gezamenlijke BOA-pool (één van de eerste gezamenlijke toezicht- en handhavingsprojecten van Nederland in het kader van de Drank- en Horecawet!) bevatte veel voordelen:
–    een gemotiveerde groep van BOA´s (de buitengewoon opsporingsambtenaren);
–    bestuurlijke tevredenheid over de gezamenlijke aanpak van de uitvoering van toezicht en handhaving met betrekking tot de Drank- en Horecawet;
–    gelegenheid om samen te experimenteren met diverse thema’s, campagnes en handhavingstrajecten;
–    regelmatiger en gemakkelijker communiceren.

Landelijke betekenis
FrisValley heeft, samen met andere preventiegroepen in Nederland, meegedacht over landelijk beleid. Zo maakte FrisValley deel uit van de klankbordgroep met het oog op de NIX18-campagne, werkte mee aan de ontwikkeling van landelijke producten voor toepassing op lokaal terrein (bijvoorbeeld: het leveren van een actieve bijdrage aan de modelverordening Drank- en Horecawet en het model Preventie- en Handhavingsplan van het Trimbosinstituut) én werden regionaal en landelijk verschillende presentaties verzorgd, waaronder in 2013 op het VWS-congres Alcohol 3.0 en het STAP-congres Drank- en Horecawet in Ede).

FrisValley 3.0
Het regionale alcoholmatigingsproject FrisValley 2.0 wordt op 31 december 2015 officieel beëindigd, maar de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen hebben afgesproken om de samenwerking op een ander niveau voort te zetten. Daarvoor is het borgingsdocument FrisValley… Van innovatie naar routine opgesteld dat op donderdag 26 november 2015 tijdens de slotbijeenkomst wordt ondertekend. In dit document staat op welke manier vanaf 1 januari 2016 aandacht wordt gegeven aan het wijzen van jongeren en volwassenen op de gevaren van te vroeg, te vaak en teveel alcoholgebruik. De samenwerkende gemeenten hebben de wens uitgesproken om hierbij ook de drugsproblematiek in regionaal verband aan te willen pakken.

Over FrisValley
FrisValley is het alcoholmatigingsproject in Regio FoodValley. Onder het motto “Nog geen 18? Dan geen alcohol!” wijst FrisValley jongeren op de gevaren van te vroeg, te veel en te vaak alcoholgebruik. FrisValley richt zich daarbij vooral op het netwerk rond de jongeren: ouders, scholen, sportclubs, horeca en supermarkten. Deelnemende gemeenten zijn Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen en Woudenberg. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie Gelderland.<<

(bron: Midland FM)

Werkloze 55-plussers komen vaak maar moeilijk aan een baan. 

Het Wageningse CDA wil nu een proef starten om deze groep een uitkering te geven op bijstandsniveau, maar ze tegelijkertijd een maatschappelijke taak te laten uitvoeren. Ook mogen ze 700 euro per maand bijverdienen met ‘losse’ werkzaamheden. De sollicitatieplicht kan dan vervallen. de werkzoekende 55-plusser krijgt op deze manier meer kans op de arbeidsmarkt.
Nu komt het er vaak op neer dat ze min of meer verplicht op de bank zitten. Ons plan stimuleert ze juist om mee te doen in de maatschappij.
In het CDA-voorstel sluiten de 55-plussers met een bijstandsuitkering een zogeheten participatiecontract af met de gemeente. Daarin wordt afgesproken hoeveel ze gaan verdienen (een inkomen vergelijkbaar met de bijstandsuitkering), maar ook welke maatschappelijke taken ze op zich nemen

Shirma Rouse afsluiter tijdens Wageningse Nacht van de Jazz

Op zaterdag 28 november beleeft Wageningen de primeur van een nieuw landelijk initiatief: de Nacht van de Jazz. Jazzpodia in het hele land slaan de handen ineen om de jazzmuziek, spannend, veelzijdig en divers als deze is, onder de aandacht te brengen bij een zo groot mogelijk publiek. Jazz in Wageningen houdt van de sfeer van een obscure, intieme jazzclub waarin de jazz tot diep in de nacht klinkt! Er staat op 28 november dan ook een avond- en nachtvullend programma gepland met heel veel muziek, maar ook met literatuur, film en meer. Voor de filmliefhebbers draait in het Heerenstraattheater de prachtige drumfilm Whiplash, waarin een jonge drummer tot het uiterste gedreven wordt door zijn ‘cut-throat’ conservatoriumdocent. In de bblthk bijt Bl3nder het spits af met Bas van Lier (hammondorgel) en rapper Def P, gevolgd door schrijver Wil Boesten die fragmenten leest uit zijn jazzroman ‘Grond’. Alexander van Popta en Teus Nobel improviseren op thema’s en nummers uit deze roman. In de bblthk vormen Hermine Deurloo (chromatische mondharmonica) en Mike Boddé (piano) de hekkensluiter.  In H41 speelt pianist Sebastiaan van Bavel, Edison award-winnaar, met zangeres Vera Naus. Café Loburg mag niet ontbreken in het geheel: hier zal het Tim Langedijk Trio te horen zijn, gevolgd door de ‘local heroes’ van Dobber. Jazz- en souldiva Shirma Rouse sluit de Wageningse Nacht van de Jazz af en doet, bij het ochtendgloren, het licht uit.

De kaartverkoop voor de Nacht van de Jazz is gestart. Een festivalticket kost

€ 20,- en geeft toegang tot alle genoemde lokaties. Nog leuker is een bijzonder Nacht van de Jazz-arrangement, inclusief jazzdiner bij H41, je naam gezongen in een nummer van Mike Boddé en Hermine Deurloo en een foto met dit duo. Dit arrangement kost € 65,-. Kaarten voor losse concerten kosten € 10,- aan de deur, maar worden alleen verkocht bij voldoende plek. Meer info over kaarten bestellen of het programma? Check: www.jazzinwageningen.nl.

1 49 50 51 52