RTV Rijnstreek

De lokale omroep voor de Gemeente Wageningen

 

Willem Straatman:


Kroniek van een kleinsteeds leven (60)

 

Iets over de universiteit…
Zo lang als ik leef speelt de universiteit een dominante rol in de gemeente Wageningen. Het is duidelijk dat de stad de instelling mag koesteren als een kostbaar bezit. Dankzij de universiteit vinden vele Wageningers een baan, is de stad internationaal bekend en geven de studenten een extra positieve dimensie aan het leven in onze stad. Dankzij de aanwezigheid van de universiteit is er bijna  geen stad ter wereld waar zoveel nationaliteiten woonachtig zijn. Rond 2010 moesten zelfs Amsterdam en New York op dit vlak aan Wageningen voorrang verlenen.


Toch heb ik gemerkt, dat de universiteit ook nadelige invloed op de stad kan hebben. In Wageningen heb je niet alleen te maken met de macht van rijk, provincie, stad en waterschap maar tevens met die van de universiteit. Belangrijke ruimtelijke kwesties kunnen soms niet door gaan zonder medewerking van de universiteit. Denk alleen maar eens aan de grote proefvelden die zij in haar bezit heeft. Nu veel proefvelden niet meer nodig zijn kunnen deze worden aangewend voor andere doelen. Bijvoorbeeld woningbouw of de aanleg van zonne- of industrieparken. Het kan zijn dat de universiteit als grootgrondbezitter een belangrijke rol als projectontwikkelaar gaat spelen. Ik hoop dan maar op een goede afloop, maar vrees dat de gemeente vaak zal wikken en de universiteit gaat beschikken. Die vrees werd al bewaarheid in december 2008  toen de universiteit in innige samenspraak met de provincie besloot waar de busbaanverbinding over de Born wordt aangelegd. De gemeente werd in feite buitenspel gehouden. Vele Wageningers hebben dit met gekromde tenen aangezien. Maar al teveel commentaar kwam er toch ook weer niet…misschien omdat veel raadsleden aan de universiteit gebonden zijn. Nu schijnt het zo te zijn dat de provincie verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer en een grondeigenaar de zeggenschap heeft wat er op zijn eigendom al dan niet wordt aangelegd. Maar de snelle busbaan naar Ede is iets wat de gehele Wageningse bevolking aangaat en hetzelfde geldt voor de wijze waarop wegen en fietspaden worden aangelegd. Dat hoort bij de gemeenteraad thuis net zoals het beleid op het gebied van de ruimtelijke ordening. Ik hoop dat de universiteit en de gemeente op een goede wijze overleg plegen over deze kwesties. Het moet zo zijn dat de stad voor algemene zaken bestuurd wordt vanuit het stadhuis en zelfs niet voor deelgebieden uit het hoofdgebouw van de universiteit, hoe groot en belangrijk die instelling ook is. Bovendien…het recht van de sterkste past niet bij een instelling die gebaseerd is op de kracht van de geest. Bij mij is de angst groot, dat bijvoorbeeld de veerkracht van de binnenstad steeds meer wordt aangetast door de zich alsmaar ontwikkelende campus.

E-mailen
Bellen