Stadspartij wil terugbetaling precariobelasting

De fractie van de Stadspartij heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering van 14 januari een motie ingediend om de precariobelasting met ingang 1 januari 2020 af te schaffen. Daarnaast moeten alle inwoners van Wageningen de door Vitens doorberekende kosten terugbetaald krijgen. De motie werd echter door een meerderheid van de gemeenteraad verworpen. Alleen de Stadspartij, SP, CDA en de VVD stemden voor de motie.


Read more

Bereikbaarheid van Wageningen!

De Provincie Gelderland gaat voor de bereikbaarheid van Wageningen ook de bestaande route via de Mansoltlaan/Nijenoord Allee onderzoeken. Uit onderzoek blijkt dat de verkeersdruk wel toeneemt in 2030, maar minder dan bij de Campusroute in 2012 was voorspeld. Hierdoor komt een oplossing over de Mansoltlaan/Nijenoord Allee weer in beeld. De provincie start binnenkort met het milieuonderzoek voor zowel de Campusroute als de Bestaande Route. In het voorjaar wordt op basis van de uitkomsten van de onderzoeken besloten over de definitieve route en wordt deze verder uitgewerkt.

Heb je iets te melden?

Heb je iets te melden of heb je commentaar op iets wat er gebeurt. Wil je reageren op iets dat er in Wageningen plaatsvindt: stuur jouw mening in een ingezonden brief naar de kabelkrant. Wel je volledige naam vermelden. Stuur je mail naar: nieuws@rtvrijnstreek.nl

Auto op zijn kant op Ceresstraat

Zondagmiddag werd rond 16:55 uur door een groepje van 4 á 5 jongeren een auto op zijn kant gezet. Dit was op de Ceresstraat in Wageningen.

Het betreft een groep in de leeftijd van rond de 15 jaar die donkere kleding, capuchons en petjes droegen. Na dit vandalisme vluchtte de groep in de richting van de Churchillweg. De schade aan het voertuig is aanzienlijk.

De politie komt graag in contact met mensen die mogelijk iets gezien hebben of informatie hebben over de identiteit van de daders.

Wagenings Volkooren zoekt tenoren.

Ben jij de man die onze tenorpartij komt versterken? We zingen toegankelijke wereldmuziek en hebben een wereldwijd gevarieerd repertoire opgebouwd. Ervaring en groot zangtalent is niet vereist, serieuze inzet en plezier in zingen wel.
Heb je belangstelling? Kom dan naar onze kennismakings- en repetitieavond.
Maandag 14 januari vanaf 19.30 in de recreatiezaal van Vilente, Costerweg 75 Wageningen.
Voor nadere informatie www.volkooren.nl en e-mail: bestuur@volkooren.nl

Parkeren Olympiaplein en Stadsbrink verandert

Vanaf 1 februari 2019 wordt betaald parkeren en vergunning parkeren ingevoerdop het Olympiaplein en de Stadsbrink. Het betaald parkeren is gedigitaliseerddoor het invoeren van kentekenparkeren. Alle bewoners hebben persoonlijk eenbrief ontvangen over de invoering.Hoe werkt het?U voert bij de parkeerautomaat het kenteken in en hoeft na betaling metmuntgeld of betaalpas niet meer terug te lopen naar de auto om eenparkeerticket op het dashboard te leggen. Het eerste uur is op het Olympiapleinen Stadsbrink gratis. Ook voor dit eerste uur geldt dat het kenteken geregistreerdmoet worden. De parkeercontroleur scant het kenteken van het geparkeerdevoertuig en controleert op deze manier of u heeft betaald voor het parkeren.PromotieteamEen speciaal promoteam maakt op 1, 2 en 3 februari bewoners en bezoekerswegwijs in het nieuwe parkeersysteem.PrivacyWanneer het juiste kenteken wordt ingevoerd, dan wordt het kentekendirect verwijderd nadat de parkeertijd ten einde is. Het kenteken (dus geenadresgegevens) wordt alleen een paar weken bewaard als een parkeerboetewordt uitgeschreven, wanneer niet betaald is, of wanneer het verkeerde kenteken is ingevoerd.

Bezoek van Koning Willem Alexander

Koning Willem Alexander verraste en vereerde donderdagochtend drie Wageningse organisaties met een bezoek. Wageningen is de vierde gemeente waar de koning zich op de hoogte stelde van initiatieven van bewoners.  

In het Binnenveld sprak hij met leden van de Stichting Mooi Binnenveld, die zich inzet voor het behoud en beheer van natte graslanden. In de Benedenbuurt – het gebied tussen de Diedenweg, Geertjesweg, Postjesweg en Ritsema Bosweg – wilde de koning alles weten van de coöperatie waar bewoners die vrijwillig van het gas afwillen, zich bij kunnen aansluiten. Als laatste stopte de limousine van de koning bij Thuis Wageningen in de Stationsstraat. Behalve dat hij zich daar op de hoogte stelde van de ‘huiskamerinitiatieven’ in de binnenstad, sprak hij aan tafel na met vertegenwoordigers van de drie organisaties. De manier waarop de gemeente initiatieven van bewoners dient te ondersteunen was daarbij een belangrijk gespreksthema. 

Na afloop toonde burgemeester Van Rumund zich blij met het koninklijk bezoek, dat hij beschouwt als een grote stimulans voor samenwerking tussen burgers en gemeente.

Gladheidbestrijding

ACV voert de gladheidbestrijding uit in opdracht van de gemeente. Het besluit om te gaan strooien wordt genomen op basis van meetgegevens, weersverwachtingen, overleg met meteorologisch adviesbureau MeteoGroup, meldingen van de politie en eigen waarnemingen. Read more

1 2