Bescherm mens en natuur tégen laagvliegen!

Inwoners van Wageningen en omgeving zijn van harte welkom op een bijeenkomst over Vliegveld Lelystad en laagvliegen, op maandag 19 november in het stadhuis van Wageningen. Schiphol zit vol en gaat daarom uitbreiden naar Vliegveld Lelystad. Maar het gebruikelijke, hoge luchtruim zit ook al vol. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat ziet als ‘oplossing’ dat vliegtuigen van en naar Lelystad tijdelijk gaan laagvliegen over grote delen van Nederland, ook over Wageningen. Laagvliegen echter veroorzaakt veel nadelen voor mens en natuur, zoals extra geluidsoverlast en uitstoot. Volgens de minister zal het laagvliegen zo’n drie jaar duren, maar zekerheid over een einddatum kan ze niet geven. Het hoge luchtruim is immers vol, overvol zelfs.

Read more

Protestactie WSDV zonder gevolgen dankzij bardame

WSDV is dankzij adequaat en creatief handelen op het nippertje ontsnapt aan een (mogelijke) straf van twee punten in vermindering. De Wageningse ereklasser had afgesproken met slechts zes spelers naar Hijken DTC af te reizen. Op deze manier werd geprotesteerd tegen het veto van de dambond om Rik Keurentjes, Ester van Muijen. Heike Verheul en Machiel Weistra hun wedstrijd vooruit te laten spelen of de hele wedstrijd op een ander tijdstip te laten afwerken. Dit viertal vertegenwoordigt ons land deze dagen als speler of als begeleider op het WK-jeugd in Wit-Rusland. Door vier borden open te laten werd tevens voorkomen dat de andere drie landelijk spelende tientallen van WSDV (te) forse aderlatingen zouden moeten ondergaan. De Wageningse damvereniging protesteert al jaren tegen deze vorm van ‘competitievervalsing’. Read more

“Advies Commissie m.e.r. inzake campusroute is stevige tik op vingers provincie!”

Aldus de advocaat die door WGoW is gevraagd om de reactie van de provincie op de zienswijzen en het advies van de commissie m.e.r. inzake de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Campusroute te bestuderen. Hij constateert dat door een zeer beperkt zoekgebied en een al even beperkt budget in feite maar één alternatief resteert waarvan alleen de precieze vormgeving nog nadere invulling behoeft. Deze handelwijze is niet alleen in strijd met de Wet Milieubeheer maar past ook in een algemeen beeld waarin overheden vaak geneigd zijn om naar een vooraf bepaald resultaat toe te werken door onderzoeken zodanig in te perken dat het uiteindelijke (vooraf gewenste) resultaat als onontkoombaar kan worden gepresenteerd. Deze provinciale vooringenomenheid staat haaks op het advies van de commissie m.e.r..
Read more

1 2