KV Wageningen en scholieren straks in nieuwe sporthal

De nieuwe sporthal Het Binnenveld aan de Marijkeweg wordt begin november in gebruik genomen. Scholieren kunnen dan terecht voor hun gymlessen en KV Wageningen kan daar dan de indoorwedstrijden en zaaltrainingen afwerken.

Na de herfstvakantie krijgen de scholieren van de G.J. van den Brinkschool, De Zwaneridder en De Wereld gymles in Het Binnenveld. Voor de eerste twee scholen betekent dat vervoer per bus.

Klaas de Vries – Opening studio RTV Rijnstreek

Aan het eind van de feestelijke opening van deze prachtige radio- en tv-studio van RTV Rijnstreek, mag ik met mijn column nog een vrolijke duit in het zakje doen. Het woord duit is hier bijzonder goed op zijn plaats. Een duit was vroeger een koperen muntje, dat in de Nederlanden in gebruik was in de 17de en 18de eeuw en een uiterst geringe waarde had. In een stuiver gingen 8 duiten, dus in een gulden gingen 8 maal 20 is 160 duiten. Een duit was dus iets meer dan een halve cent. Read more

Regio FoodValley brengt Landbouwvisie minister Schouten in praktijk

Regio FoodValley, waarin acht gemeenten bestuurlijk én met het bedrijfsleven en kennisinstellingen sa-menwerken, herkent zich in de recent door minister Carola Schouten gepresenteerde Landbouwvisie. Regio FoodValley zet zich graag – als hèt Nederlandse epicentrum van voedselinnovatie – samen met het Rijk in om de een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan gezond en duurzaam voedsel voor iedereen. Read more

1 2