nieuwsberichten namens RTV Rijnstreek

Gemeente legt bouwplannen voor aan inwoners

De gemeente wil maximaal 175 woningen gaan bouwen op het voormalig compotexterrein, naast de Hoogvliet (oranje-gedeelte bovenaan). De gemeente wil daarvoor het bestemmingsplan wijzigen. Het kan een flatgebouw worden van 22 meter hoog, vlak voor het Arc-flatgebouw met op de begane grond detailhandel. Dit stuitte op nogal wat verzet van de Arc-bewoners. Maar nog niks is definitief zegt de gemeente. Het is een eerste zienswijze waar iedereen op kan reageren.

In de Haven wil de gemeente aan de zuidzijde van de Havenkom een recreatiegebied inrichten. Het bedrijf Bruil (donkerpaars rechts) zal dan moeten verhuizen naar de Grebbedijk (linksonder) naast de roeivereniging Argo.

Reacties op de plannen zijn van harte welkom. Kijk op www.wageningen.nl.

Stadspartij wil terugbetaling precariobelasting

De fractie van de Stadspartij heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering van 14 januari een motie ingediend om de precariobelasting met ingang 1 januari 2020 af te schaffen. Daarnaast moeten alle inwoners van Wageningen de door Vitens doorberekende kosten terugbetaald krijgen. De motie werd echter door een meerderheid van de gemeenteraad verworpen. Alleen de Stadspartij, SP, CDA en de VVD stemden voor de motie.

Read more

Bereikbaarheid van Wageningen!

De Provincie Gelderland gaat voor de bereikbaarheid van Wageningen ook de bestaande route via de Mansoltlaan/Nijenoord Allee onderzoeken. Uit onderzoek blijkt dat de verkeersdruk wel toeneemt in 2030, maar minder dan bij de Campusroute in 2012 was voorspeld. Hierdoor komt een oplossing over de Mansoltlaan/Nijenoord Allee weer in beeld. De provincie start binnenkort met het milieuonderzoek voor zowel de Campusroute als de Bestaande Route. In het voorjaar wordt op basis van de uitkomsten van de onderzoeken besloten over de definitieve route en wordt deze verder uitgewerkt.

Heb je iets te melden?

Heb je iets te melden of heb je commentaar op iets wat er gebeurt. Wil je reageren op iets dat er in Wageningen plaatsvindt: stuur jouw mening in een ingezonden brief naar de kabelkrant. Wel je volledige naam vermelden. Stuur je mail naar: nieuws@rtvrijnstreek.nl

Wagenings Volkooren zoekt tenoren.

Ben jij de man die onze tenorpartij komt versterken? We zingen toegankelijke wereldmuziek en hebben een wereldwijd gevarieerd repertoire opgebouwd. Ervaring en groot zangtalent is niet vereist, serieuze inzet en plezier in zingen wel.
Heb je belangstelling? Kom dan naar onze kennismakings- en repetitieavond.
Maandag 14 januari vanaf 19.30 in de recreatiezaal van Vilente, Costerweg 75 Wageningen.
Voor nadere informatie www.volkooren.nl en e-mail: bestuur@volkooren.nl

Heb je iets te melden?

Heb je iets te melden of heb je commentaar op iets wat er gebeurt. Wil je reageren op iets dat er in Wageningen plaatsvindt: stuur jouw mening in een ingezonden brief naar de kabelkrant. Wel je volledige naam vermelden. Stuur je mail naar:

nieuws@rtvrijnstreek.nl

1 2