Wageningen mag verder met Beschermd Wonen

Wageningen kan verder met de uitvoering van ‘Beschermd Wonen’.
Dit is een regeling voor iedereen die niet meer zelfstandig kan wonen vanwege psychische of psychosociale problemen en 24 uur per dag begeleiding op locatie nodig heeft. De andere Valleigemeenten hebben hiermee ingestemd.
Dit betekent dat Wageningse inwoners met vragen over ‘Beschermd Wonen’ in hun eigen stad terecht kunnen, en hiervoor niet meer naar Ede hoeven. Dit is uniek in Nederland.
Vanaf 1 januari 2020 zijn alle gemeenten in Nederland zelf verantwoordelijk voor Beschermd Wonen. In 2016 is Wageningen als koploper gestart. Als eerste en enige ‘kleinere’ gemeente in Nederland voert Wageningen nu alvast zelf de regeling uit.
Wethouder Lara de Brito is enthousiast over de Wageningse aanpak, en heel tevreden met het besluit dat Wageningen zelf de regeling mag blijven uitvoeren. “Samen met onze inwoners en met de organisaties die hulp en ondersteuning bieden, komen we tot betere oplossingen op maat. Dat kan beschermd wonen zijn, maar ook zelfstandig wonen met begeleiding aan huis. Steeds vaker blijkt een zelfstandigere vorm van wonen met hulp en ondersteuning op afroep (ambulant) haalbaar. Ook blijkt dat inwoners die verschillende zorg nodig hebben, prima in hetzelfde huis kunnen wonen.”

De Klankbordgroep GGZ praat vanaf het begin van de pilot mee over wonen en woonwensen van mensen met een GGZ-beperking. Marga Roodenburg, namens de Klankbordgroep: “We hebben we inzicht gekregen in hoe de lijntjes lopen tussen gemeente, Woningstichting en zorgverleners. Dit jaar hebben we ons, als klankbordgroep, actiever kunnen opstellen in het vormen en kunnen realiseren van woonwensen. Wij zien de toekomst van Beschermd Wonen in Wageningen met vertrouwen tegemoet.”

Geef een reactie