Aantal geregistreerde misdrijven in Wageningen gehalveerd

Het aantal geregistreerde misdrijven in de gemeente Wageningen is tussen 2012 en 2017 met maar liefst 50,5 procent gedaald. In de gemeente Renkum was een daling van 36,9 procent te zien. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Voor de hele regio Oost Nederland daalde het aantal geregistreerde misdrijven in dezelfde periode met 33 procent.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt elk jaar met de politie een Veiligheidsmonitor. Daarin staat dit jaar dat Nederlanders zich minder onveilig voelen en ook veiliger zijn. Het aantal mensen dat slachtoffer is geworden van veel voorkomende criminaliteit (zoals woninginbraken, geweld en diefstal) is vorig jaar opnieuw afgenomen. Hiermee zet de dalende trend van de afgelopen jaren door.

De Veiligheidsmonitor doet onderzoek onder een steekproef van de Nederlandse bevolking vanaf vijftien jaar. Er is aan ongeveer 150.000 mensen gevraagd naar delicten waarvan ze het afgelopen jaar slachtoffer zijn geworden (gewelds, vandalisme en vermogensdelicten). Dus ook naar delicten waarvan geen melding of aangifte is gedaan bij de politie.

Geef een reactie