Willem Straatman

Willem Straatman – Verbindingszones

De ecologische verbindingszone. Het is een prachtig maar zowel letterlijk als figuurlijk nogal rekbaar begrip. Ik kreeg er jaren geleden – toen ik beleidsambtenaar sportzaken van Wageningen was- voor het eerst mee te maken. Bij de aanleg van sportparken, sporthallen en het zwembad moest je er rekening mee houden. Het bleek belangrijk dat er door het Binnenveld ruimte vrij bleef om bij voorbeeld herten van de Veluwse bossen naar de Utrechtse Heuvelrug te kunnen laten trekken. Er moesten zo min mogelijk hekken om sportparken komen, omdat anders de konijnen geen holen meer op de sportvelden konden graven. En dat zou de werkgelegenheid van EHBO-ers natuurlijk in gevaar kunnen brengen.  Deze week werd ik opnieuw met “de verbindingszone” geconfronteerd. Door de uitbreidingsplannen van de Willemshoeve zou de zone onder druk komen en op sommige plaatsen nog slechts anderhalve meter breed zijn. Herten en reeën lijken me daarvoor te groot en ook voor andere dieren is er dan erg weinig ruimte. Wolven moeten er rustig aan doen en Roodkapje kan dus beter maar een straatje om lopen. Maar als er voor de dierentrek tussen Heuvelrug en Veluwe te weinig ruimte is, dan lijkt de Campus eerder het probleem dan de Willemshoeve. Toch is dat aspect volgens mij nauwelijks besproken.
Een vos die de verbindingszone naar het kippenhok van een bekende van mij had gevonden kon tot verdriet van haar en haar kinderen zonder gevolgen een aantal kippen doodbijten. Ze kon het dier opsluiten in de schuur. Na een belletje naar het bevoegd gezag kreeg ze te horen dat ze op straffe van een boete het dier direct moest loslaten. Voor de verbindingszone van een gewonde kip moest ze maar naar een dierenarts.
Ook mijn persoonlijke verbindingszone met de plaatselijke politiek liep een deuk op. De regering beloofde ons koopkrachtverbetering. Sceptici en doemdenkers trokken dat gelijk al in twijfel. Helaas waarschijnlijk terecht. Het Wageningse gemeentebestuur knalt de OZB-belasting behoorlijk omhoog. Idealistische mensen met dikke dubbele salarissen vallen zich daar geen buil aan. De mensen die met een laag of gemiddeld loontje net de kooplasten van een woning of de steeds hogere huren moeten opbrengen, zullen deze verhoging bijna letterlijk als een steek in de rug ervaren. Vertrouwen in de politiek…?
Willem Straatman