Klaas de Vries

Klaas de Vries – Wintertijd 1-2 & 3

Klaas de Vries

Omdat ik al jarenlang 65 plusser ben trek ik me niks meer aan van wintertijd of zomertijd. Het zal mij een zorg zijn, want ik ga naar bed en ik sta op wanneer ik daar zin in heb. Moe zijn en slaap hebben zijn bij mij de belangrijkste criteria. Dat is niet helemaal waar, natuurlijk. Er zijn nog een paar andere criteria. Eén daarvan is de volgende ochtend een afspraak hebben, want ik ben nog van het oude stempel voor wie te laat komen een doodzonde is. Een ander criterium is: bouwvakkers in huis.
Wanneer je een schilder, een loodgieter, een timmerman, een metselaar, een stukadoor of wat voor bouwvakker ook, in huis hebt werken, strijk en zet, dat je na een week ’s ochtends om half  zeven in oktober met je kop onder de dekens verzucht: “Wanneer wordt het wintertijd, dan kan ik nog een uurtje blijven liggen”. Bouwvakkers zijn altijd meedogenloos vroeg.
Ook een afspraak met je dokter of het ziekenhuis is soms ook belachelijk vroeg, terwijl je meestal in de wachtkamer op z’n minst een half uur moet wachten. Zo’n ruimte heet niet voor niets een wachtkamer. Van dat wachten word je vaak nog zieker dan je al bent. Vooral de laatste jaren, nu de artsen door de dolgedraaide bureaucratie van de zorgverzekeraars, meer tijd moeten besteden aan de administratie dan aan de patiënten, zitten wachtkamers steeds meer vol met tandenknarsende zorgzoekers. Een enkele arts, vooral in het ziekenhuis, heeft een bordje met de vermelding van de tijdachterstand, die hij of zij heeft. Dat is om de wachtende gerust te stellen, maar steeds vaker merk ik dat men daar nog moedelozer van wordt. Bijna alle middenstanders proberen het de klanten steeds meer naar de zin te maken. In Wageningen kun je zelfs op zondagavond nog tot negen uur bij een supermarkt terecht.
Maar de arts is een bijzondere middenstander en daar spelen de zorgverzekeraars meestal handig op in. Zorgverzekeraars lijken zo uit de boeken van de Praagse schrijver Franz Kafka (1883 – 1924) gestapt te zijn. Kafka’s werk heeft een onheilspellende sfeer waarin onschuldige personen door de bureaucratie tot misdadiger worden verklaard. Een sfeer, die in de zorgsector daar angstaanjagend dicht bij komt. Zelfs psychologen en psychiaters moeten uitkijken, dat ze door de regeltjes van de zorgverzekeraars niet horendol of zelf(s) stapelgek worden. Omdat ik al jarenlang 65 plusser ben, heb ik de tijd aan mijzelf en laat ik mij noch door de zomertijd, noch door de wintertijd, noch door de bureaucratie van de zorgverzekeraars gek maken. Ze doen maar, die gekken. Ze Izijn in ieder geval erger dan bouwvakkers in je huis. Die doen tenminste iets constructiefs.

Klaas de Vries – Wintertijd 2

n de nacht van zaterdag 27 oktober op zondag 28 oktober wordt om 03.00 uur de klok teruggezet naar 02.00 uur. De nacht duurt op die datum dus een uur langer. De reden is, dat in de nacht van 24 op 25 maart van dit jaar de klok een uur vooruit werd gezet, waardoor de nacht een uur korter duurde. Dat deed men om overdag langer te kunnen profiteren van het zonlicht. De wintertijd is de eigenlijke standaardtijd, die op 1 mei 1909 in Nederland werd ingevoerd. Voor die tijd verschilde de tijd van plaats tot plaats. In het oosten was het iets later dan in het westen. De Nederlandse tijd vanaf 1909 was de middelbare tijd van Amsterdam.
Tegenwoordig wil Brussel het verzetten van de klok weer afschaffen. De landen van de EU mogen kiezen of ze de zomertijd of de wintertijd als standaardtijd willen hebben. Het nadeel van de zomertijd als standaardtijd is, dat het in de winter donker kan zijn tot 10.00 uur in de morgen.
In Nederland is de politiek, maar ook de bevolking, verdeeld. Uit een onderzoek van Maurice de Hond blijkt dat 44% de zomertijd wil en 38 % de wintertijd. Bovendien vinden velen, vooral zij die veel met het buitenland samenwerken, dat er een verschil van soms wel van 3 uur kan ontstaan, wanneer het ene land voor de zomertijd kiest en het andere voor de wintertijd. Bijvoorbeeld tussen Berlijn en Londen.
Daarbij komt nog, dat op het zuidelijk halfrond het zomer is in onze winter en omgekeerd. Kiezen wij voor het handhaven van de zomer- en wintertijd, wat bijvoorbeeld de PvdA wil, dan kan het gebeuren, dat in een zuidelijk land de klok een uur vooruit wordt gezet en bij ons een uur terug, zodat het verschil daarmee 2 uur wordt.
In de vorige column heb ik al gezegd, dat het mij als pensionado niet uitmaakt. Bovendien blijft de tijd in de wereld redelijk onoverzichtelijk. Je hebt in verschillende landen van oost naar west veel verschillende tijden.
Zelfs tussen Amsterdam en Londen zit een verschil van een uur. Als je van Schiphol naar Londen vliegt, kom je, als de piloot een beetje doorvliegt, eerder aan dan je vertrokken bent.
Ik ben het met de grote geleerde Einstein eens: tijd is relatief. Of, zoals een dochter van een vriendin van me zei toen ze veel te laat van een schoolfeest thuis kwam: ‘Mam, ik wist niet dat vrijen zo lang duurde’.

Klaas de Vries – Wintertijd 3

Is de nacht van zaterdag 27 oktober op zondag 28 oktober 2018 voorlopig de laatste nacht geweest, dat we de klok een uur achteruit hebben moeten zetten? De Europese Unie vindt immers, dat we de wintertijd of de zomertijd af moeten schaffen. Zoals in een eerdere column gezegd, zal het mij als pensionado worst zijn wat ze in Den Haag gaan beslissen.
Als pensioentrekker heb je de tijd aan jezelf. Bovendien is wintertijd of zomertijd filosofisch gezien voor mij een ‘non issue’ of in beter Nederlands gezegd ‘geen onderwerp’ want volgens Albert Einstein is tijd relatief. Om dat ingewikkelde proces op een simpele manier uit te leggen vertelde hij op familiefeestjes, dat in gezelschap van een geliefde de tijd sneller om lijkt te gaan dan wanneer je je stierlijk verveelt. Wat tijd betreft staan natuurkundigen voor een onoplosbaar raadsel. Men gaat er nog altijd vanuit dat het heelal 13,8 miljard jaar geleden is ontstaan door een enorm grote explosie: de oerknal. Door die oerknal zou tijd en ruimte zijn ontstaan. Dat betekent dat voor de oerknal er geen tijd en ruimte was. Geen tijd en geen ruimte! Iets wat we ons niet voor kunnen stellen.
Voor het gemak zeggen we maar, dat naast de drie dimensies lengte, breedte en hoogte, de tijd een soort vierde dimensie is, die wij niet kunnen overzien, zoals dat bij lengte, breedte en hoogte wel het geval is.
Deze filosofie wordt in het oosten van het land in de dagelijkse praktijk van het leven toegepast door te zeggen dat wanneer iemand overlijdt, hij of zij uit de tijd is. Als er geen tijd is, zou dat betekenen, dat er geen verschil is tussen wat voor ons duizend jaar geleden is gebeurd en dat wat over duizend jaar zal gaan gebeuren. Gebeurt dan alles op hetzelfde moment? Of is er ook geen moment, omdat een moment ook tijd is? Mij duizelt het bij deze onbegrijpelijke gedachte. Daarom bedenk ik maar, dat het mijn ‘tijd’ wel zal duren. Zal zeker de zomer- of wintertijd mij worst wezen.