Wagenings erezilver voor Masood Eslami

Masood Eslami werd zaterdagmiddag 7 juli verrast met een Wagenings erezilver.
Burgemeester Van Rumund reikte in theater Junushoff de onderscheiding uit tijdens het speciale programma ‘Hoogtepunten uit Iran’ (onderdeel van het International Cultural Festival Iran). Masood Eslami heeft zich direct vanaf het begin dat hij vanuit Iran in Wageningen is komen wonen onderscheiden door zijn tomeloze inzet om met name mensen die een steun in de rug goed kunnen gebruiken, een zinvolle plaats in de samenleving te geven. Hij is op vele fronten verbindend bezig, waardoor de samenleving een meerwaarde beleeft aan zijn activiteiten.
Read more

VVD wil snel oplossing voor gymlessen Brinkschool en de Zwanenridder

De VVD heeft opheldering gevraagd over de mogelijke sloop van de Olympiahal. In 2015 heeft de raad besloten dat de Olympiahal pas gesloopt mag worden nadat een locatie is gevonden voor de gymlessen van de G.J. van den Brinkschool en de Zwanenridder. Volgens Esther Koenders (VVD) mag het niet zo zijn dat de schoolkinderen straks met bussen naar de Marijkeweg vervoerd moeten worden. Koenders: “vervoer met de bus jaagt de scholen op extra kosten en er gaat bovendien veel tijd verloren met busvervoer”. De VVD wijst erop dat het een kerntaak van de gemeente is om te zorgen voor adequate locaties voor bewegingsonderwijs in de buurt van de scholen. Naast de twee basisscholen maken ook sporters gebruik van de Olympiahal. Deze verkeren nu in grote onzekerheid of zij hier na de zomervakantie nog steeds gebruik van kunnen maken of dat zij gaan verhuizen naar sporthal de Aanloop.

1 2 3