PEER GYNT, en andere werken van Edvard Grieg.

Zondagmiddag 24 januari om 15:00 uur zullen de Wageningse musici Murni Suwetja en Mark Toxopeus een liedprogramma met muziek van Edvard Grieg ten gehore brengen, met als leidraad het personage Peer Gynt. Bijna iedereen kent wel de Peer Gynt–Suite van Grieg, al was het maar vanwege de Monayoghurt ster-reclame uit de jaren ’80. Ook de fameuze fagotsolo uit het deel van de Trollenkoning kunnen veel mensen in hun diepste register best nog wel eens mee hummen. Maar het precieze verhaal is niet bij iedereen bekend. Daar hopen we zondag de 24e januari verandering in te brengen. Wij  zullen het verhaal voor u spelen, zingen en vertellen.

Komt allen genieten van deze  bizarre vertelling die langs fjorden en woestijnen voert en de prachtige  Noorse muziek!

Voor een hapje en drankje na afloop bent u eveneens van harte uitgenodigd. Kaarten à €15,- (€ 10,- met korting) zijn verkrijgbaar aan de deur of bij Antiquariaat de Beschte, Bergstraat 22.

Reserveren kan via arboretumconcerten@gmail.com.

Meer informatie op www.arboretumconcerten.nl en op onze facebook pagina

Van Roekel stapt op als raadslid van Stadspartij

Harald van Roekel is opgestapt als raadslid van de Stadspartij. De oprichter van deze partij kan zich niet vinden in de steun die zijn partij gaf aan het raadsvoorstel om in de stad een experiment met het basisinkomen te starten. Het voorgenomen experiment met het basisinkomen voor bijstandsgerechtigden is een doorn in het oog voor Van Roekel. ,,Ik vind het walgelijk om met bijstandgerechtigden te experimenteren. En wat gebeurt er met die mensen na het experiment? Vallen ze dan terug in de oude situatie? Ik vind dat dat niet kan, en daarom ben ik uit de fractie gestapt.” Van Roekel noemt het een moeilijk besluit. ,,Ik heb de partij in 1998 opgericht. Ik moet mijn kindje nu loslaten. Ja, daar ben ik emotioneel onder. Ik heb al vier raadsperiodes achter de rug en schreef het grootste deel van het verkiezingsprogramma. Maar de Stadspartij is een democratische partij. Als die partij er voor kiest een andere richting op te gaan, dan heb ik me daarbij neer te leggen.”

De Wageninger weet nog niet wat hij met zijn raadszetel gaat doen. ,,Misschien stap ik wel over naar een andere partij, misschien begin ik wel een eenmansfractie. Daar heb ik echt nog niet over nagedacht. Ik stap in elk geval niet uit de politiek.” De Stadspartij en Van Roekel hadden regelmatig een verschil van mening.

Voldoende studentenkamers tot 2018

Tot in het studiejaar 2017/2018 zijn er in Wageningen voldoende studentenkamers beschikbaar. De bestaande plannen voor nieuwbouw bieden voldoende aanbod om de vraag de komende jaren op te vangen. Een mogelijk tekort aan studentenkamers wordt verwacht vanaf 2018/2019. Dit is de conclusie uit de nieuwe berekeningen die de gemeente Wageningen, Wageningen UR en Idealis gezamenlijk hebben opgesteld.

Wethouder Han ter Maat: “Elk jaar houden we met de universiteit en Idealis de verwachte aantallen studenten en de plannen voor nieuwbouw scherp in de gaten. We willen geen overcapaciteit creëren en natuurlijk ook geen tekorten krijgen. In goed overleg hebben we daarom aangegeven welke locaties nu prioriteit hebben en waar we ons nu op richten voor de komende periode jaren. Het is fijn dat we op basis van de huidige plannen tot 2018 in ieder geval voldoende studentenhuisvesting in de stad beschikbaar hebben.”

Het aantal nieuwe studenten is weer toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Op basis van de laatste berekeningen zal het aantal studenten ruim 12.500 zijn in 2020. De prognose komt hoger uit, als gevolg van de toename van de populariteit van de studies aan Wageningen UR en aangezien er meer buitenlandse studenten via de zogenaamde zij-instroom aan een MSc-studie beginnen.

Effecten sociaal leenstelsel

De invoering van het sociaal leenstelsel heeft zoals het er nu naar uitziet geen invloed op het aantal studenten dat in Wageningen komt studeren. De verklaring hiervoor is de landelijke werving voor de veelal unieke WU-studies en de daarmee samenhangende lange reistijden van ouderlijk adres naar de Campus. De vraag naar studentenkamers lijkt even groot als andere jaren gezien het aantal inschrijvingen van kamerzoekenden. Voor CHE studenten is dit anders, de effecten van de invoering van het sociaal leenstel zijn hier wel merkbaar.

Nieuwbouw

Onlangs is door Idealis het complex aan de Javastraat opgeleverd en sinds november is ook  de Nudestraat bewoond. In het  gebouw Herbarium in 2016 tijdelijk studentenhuisvesting beschikbaar. In studiejaar 2016/2017 is de nieuwbouw voor studenten op de Campus gereed. Idealis ontwikkelt verder onder meer plannen voor studenteneenheden op de locaties Kirpestein en Diedenoort. Al deze projecten leveren een forse bijdrage aan het opvangen van de vraag naar studentenkamers.

De komende jaren lopen de vergunningen voor een aantal tijdelijke eenheden af. Gezien het tekort aan kamers rond 2018 wordt de mogelijkheid onderzocht om eventueel de  vergunningen voor deze locaties met 5 jaar te verlengen.

Integrale afweging nieuwe locaties

Ondanks de nieuwbouwplannen en mogelijke verlenging van de tijdelijke eenheden blijft het nodig om op zoek te gaan naar nieuwe locaties voor om studenten vanaf 2019 te huisvesten. Dit gebeurt op integrale wijze en in gezamenlijkheid. De gemeente blijft daarnaast jaarlijks met Wageningen UR en Idealis de behoefte aan kamers in beeld brengen.

Mantelzorgcompliment blijft € 100,- in 2016

Het mantelzorgcompliment, een financiële waardering voor mantelzorgers, blijft € 100,- in Wageningen. Het college van burgemeester en wethouders heeft dat besloten na een evaluatie na 1 jaar uitvoering van deze nieuwe taak. In 2015 is budget overgebleven omdat minder mantelzorgers dan verwacht zich hebben gemeld. Dit resterende budget wordt in 2016 alsnog ingezet voor extra mantelzorgondersteuning.

 Naast beloning ook ondersteuning

Verantwoordelijk wethouder Lara de Brito: “Mantelzorgers zijn vreselijk belangrijk voor onze maatschappij. Ze maken het leven van zorgbehoevenden een stuk aangenamer. Deze mensen verdienen een extra waardering, in Wageningen in de vorm van geld of een kadobon. Veel mantelzorgers zijn zich er echter niet van bewust dat ze mantelzorger zijn en hebben zich dus ook niet gemeld bij de gemeente, het Startpunt of het Steunpunt Mantelzorg. Dat is jammer, want los van de beloning die ze krijgen, kunnen ze hulp krijgen in de vorm van informatie en ondersteuning. Reden genoeg voor ons om ook het komende jaar in te blijven zetten op meer registraties van mantelzorgers in Wageningen.”

Hogere subsidie voor Steunpunt Mantelzorg

In 2015 hebben in Wageningen 400 mantelzorgers zich aangemeld voor het mantelzorgcompliment. De verwachting was dat dat er 850 zouden zijn, hierdoor is er € 45.000,- over. Dit geld wordt apart gezet om in 2016 te kunnen inzetten voor extra ondersteuning van mantelzorg in Wageningen. Het Steunpunt Mantelzorg krijgt het komende jaar een hogere subsidie. “Het aantal aanmeldingen bij het Steunpunt Mantelzorg is afgelopen jaar toegenomen, dus bieden zij meer ondersteuning. Het is terecht dat zij hiervoor extra geld ter beschikking krijgen,” aldus wethouder De Brito.

Mantelzorgcompliment aanvragen

Mensen die langdurig vrijwillige zorg bieden aan een bekende van hen, kunnen een aanvraag doen voor het mantelzorgcompliment. Onder ‘langdurig’ wordt verstaan dat men gedurende minimaal drie maanden, minimaal 8 uur per week zorg verleent. Wageningse mantelzorgers kunnen zich melden bij het Startpunt of het aanvraagformulier downloaden op www.wageningen.nl (zoek op ‘ mantelzorgcompliment’).

Denk mee met fase 2 van Samen Wageningen

Afgelopen weken hebben 2.409 mensen meegedacht over Samen Wageningen, het project om samen met iedereen in Wageningen tot nieuw sociaal beleid te komen. Alle resultaten, opmerkingen en ideeën zijn vertaald naar 11 thema’s. Dit zijn: werk, leefbaarheid, jeugd, ouderen, armoede, vrijwilligers, gezondheidszorg, mantelzorgers, mensen met een beperking, statushouders/vluchtelingen en vrijetijdsbesteding.

De beschrijvingen per thema staan nu online. Denkt u mee? Ga naar www.samenwageningen.nl en geef per thema aan of u het met de uitwerking eens bent. U kunt zich hier ook opgeven voor de tweede bijeenkomst op 14 januari 2016!

Senioren Wageningen start wekelijks inloopspreekuur in “de Wielewaag”.

Met ingang van 6 januari 2016 zal de onlangs opgerichte lokale vereniging “Senioren Wageningen”, wekelijks op woensdagmorgen van 10.00 tot 13.00 uur in ouderencentrum voorheen De Wielewaag, Stationsstraat 32 in Wageningen met één of meerdere leden van het voorlopige bestuur aanwezig zijn om uw vragen op het gebied van de overgang van de ANBO naar Senioren Wageningen te behandelen.  Ook vragen over b.v. wonen, welzijn, zorg of over huur-of zorgtoeslag of hulp bij het invullen van de belastingaangifte, zij kunnen u doorverwijzen naar de juiste personen. U bent van harte welkom en de koffie staat klaar in de vernieuwde ruimte van het ouderencentrum in “de Wielewaag”.

Nieuwjaarsfeest van NIX

FrisValley organiseert op 1 januari 2016 een alcoholvrij nieuwjaarsfeest voor jongeren van 15-17 jaar uit de regio. Deze jongeren worden vaak, vanwege de alcoholregels, in andere horecagelegenheden geweerd. Het feest vindt plaats in De Veluwehal in Barneveld. Jongeren uit Wageningen kunnen gebruik maken van gratis busvervoer.

 Programma

Het nieuwjaarsfeest in de Veluwehal in Barneveld vindt plaats op 1 januari 2016 van 01.00 tot 05.00 uur. Tickets zijn vanaf nu verkrijgbaar bij De Veluwehal (via tel. 0342-417623 of info@partycentrumveluwehal.nl) en kosten € 10,- (incl. twee consumpties). Aan de deur kosten de tickets € 15,-.

Tijdens het nieuwjaarsfeest zijn er optredens van Randell en Franky B:

  • Randell – die in het dagelijks leven luistert naar de naam Sebastiaan Flohr – is een lokale dj die al jaren op feesten en partijen draait. Hij past zijn stijl aan het publiek aan en geldt als een van de meets gelouterde DJ’s van Barneveld.
  • DJ Franky B is bekend van het Cooldown café in Amsterdam als dj, maar sinds enkele jaren is hij vooral een van de gezichten van de groep ‘Cooldown’. Afgelopen jaren is Frank veel te zien geweest in het land, waar hij naast het vele draaien optrad met zijn eigen groep die hits heeft gehad met Hey Baby ..uh ..ah.., Met z’n allen, Chihuahua, “The lion sleeps tonight” (samen met Gerard Joling) en Winterwonderland!

Opstapplaats

Jongeren uit Wageningen kunnen gebruik maken van gratis busvervoer naar Barneveld. Vertrek uit Wageningen om 00.30 uur vanaf het busstation aan de Stadsbrink.

Wageningse tieners opgepakt voor graffiti

Twee Wageningse tieners zijn maandagavond in hun woonplaats door de politie aangehouden voor vernieling. De twee hadden graffiti aangebracht op de gevel van een gebouw.

 Getuigen hadden de jongens (16 en 17 jaar oud) in de weer gezien bij een gebouw aan de Haverlanden en waarschuwden de politie. Die trof de beide Wageningers nog bij het gebouw aan. Ze hadden ook een rugtas bij zich waar naast spuitbussen ook vuurwerk in zat. Het bleek om een nitraat te gaan. Bij de 17-jarige werden thuis nog een tiental stuks nitraten aangetroffen en in beslag genomen. Beide Wageningers werden dezelfde avond weer aan hun ouders overgedragen.

Het weerwoord van 2015 is jojo-zomer

Het weerwoord van het jaar 2015 is vanochtend vroeg bekend gemaakt. Omroep Gelderland en MeteoGroup hebben jojo-zomer uitgeroepen tot weerwoord van het jaar!

Jojo-zomer
Voor het vierde jaar op rij werd de weerwoordverkiezing georganiseerd. Jojo-zomer kwam als meest typerend uit de bus. Afgelopen zomer was er in Nederland sprake van zeer warm weer, het leek er zelfs even op dat het all-time hitterecord verbroken zou worden. Tegelijkertijd kwam het voor het eerst sinds 30 jaar ook tot nachtvorst in juli.

Van kurkdroog naar kletsnat
Niet alleen de temperaturen lieten extremen zien, ook de neerslag. De zomer startte zeer droog, maar in augustus was er opeens sprake van de langdurigste regenval ooit gemeten. Op sommige plekken regende het 60 uur non-stop.

Knijpzonnetje
Ook de afgelopen jaren won er meestal een weerwoord waarvan men intuïtief al aanvoelt wat de betekenis is. Plaknacht, wolkenwak en knijpzonnetje waren de winnaars van het jaar 2012, 2013 en 2014. Duidelijke woorden, die niet veel uitleg behoeven. Jojo-zomer mag zich nu ook in dit rijtje scharen.

POSTIEVE START VOOR NIEUWE STICHTING DIERENAMBULANCE NEDERRIJN

De zorg voor dieren in nood in de gemeenten Renkum, Wageningen en Rhenen komt niet meer in gevaar. De vrijwilligers van Dierenambulance Zuid-West Veluwe, die niets voelden voor een fusie met de Arnhemse dierenambulance en daarom Dierenambulance Nederrijn oprichtten, hebben te horen gekregen dat het Arnhemse bestuur afziet van verdere pogingen tot samenwerking.

Het bestuur van Nederrijn wordt per 1 januari a.s. benoemd tot bestuur van Zuid-West Veluwe, waardoor de hele overname komt te  vervallen. Nederrijn is door deze ontwikkeling  blij verrast.  Het nieuws kwam vlak nadat de gemeenten Renkum en Wageningen voor de komende vijf jaar een contract met Nederrijn had getekend.

“Een prachtige uitkomst van een zorgvolle periode”, noemt bestuursvoorzitter Ben Jansen van Nederrijn de gang van zaken. “Het allerbelangrijkste is dat wij de beschikking over onze eigen dierenambulance houden, en de bankrekening ook weer bij ons in beheer komt . Bovendien kunnen wij het bestaande telefoonnummer, dat bij een groot deel van het publiek bekend is (06-53.871.861) blijven gebruiken”.

Onder de naam Nederrijn gaan de vrijwilligers, die zich vaak al decennia lang voor Zuid-West Veluwe actief inzetten, verder met hun werk. De tarieven zullen wat omhoog gaan, maar lang niet zo sterk als in de oorspronkelijke plannen.

TWEE BUSSEN NODIG

Nederrijn had ook een ambulance aangevraagd bij Stichting Dierenlot omdat de organisatie per 1 januari zonder dreigde te komen. De oude bus kan nu dus blijven, maar het verzoek om een nieuwe bus blijft uitstaan omdat de dierenambulance graag weer met twee voertuigen wil gaan rijden. “In een werkgebied dat zó groot is als het onze, heb je twee bussen nodig”, legt bestuurslid en vrijwilliger Thijs Devlin uit.  “Als je in Rhenen met een dier bezig bent en er wordt een hond aangereden in Oosterbeek, moet je direct met een tweede voertuig kunnen gaan rijden.”

Binnenkort zullen alle donateurs, samenwerkingspartners zoals dierenartsen en andere betrokkenen worden ingelicht over de gunstige ontwikkelingen. Ondertussen zijn de vrijwilligers van Dierenambulance druk bezig met plannen om meer donateurs en geld binnen te halen, want door alle perikelen is de kas behoorlijk gehavend “Maar we hebben er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken. In de regio hebben we een goede reputatie opgebouwd, en veel mensen dragen ons een warm hart toe”.

1 44 45 46 47 48 50