RTV Rijnstreek heeft de status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat schenkingen aan RTV Rijnstreek aftrekbaar zijn voor de belasting.

Om te voldoen aan de ANBI-voorwaarden maken wij onze jaarrekeningen openbaar

De stichting Radio en Televisiepomroep Wageningen heeft de ANBI-status onder nummer 820450078. Via onderstaande links kunt u het bestuursverslag en jaarverslag inzien.

Download hieronder onze verslagen.

 Balans 2021 St. radio en televisieomroep Wageningen

 Exploitatierekening 2021 RTV Rijnstreek

 Bestuursverslag 2021