Ankeiler: Er hangt een fors hoger prijskaartje aan het infraproject 'Beter Bereikbaar Wageningen' (BBW). Dat blijkt uit een nieuwe rapportage van de provincie Gelderland.

- Er hangt een fors hoger prijskaartje aan het infraproject 'Beter Bereikbaar Wageningen' (BBW). Dat blijkt uit een nieuwe rapportage van de provincie Gelderland. Aanvankelijk zou het project zo'n 37 miljoen euro kosten. Maar door onder meer inflatie en geluiddempende maatregelen staat de teller nu op 54 miljoen euro. Hoewel het project grotendeels een lokale weg betreft, wordt het gehele prijskaartje betaald door de provincie. Hoe zat het ook alweer?

Bumper aan bumper stapvoets rijden tijdens de ochtend- en avondspits: het is al jaren de normaalste zaak van wereld voor automobilisten in Wageningen. Met een groeiende bevolking en meer autobezitters dreigde een doemscenario van almaar langere files en geïrriteerde automobilisten.

Felle protesten

Zo’n tien jaar geleden worden daarom de eerste plannen gesmeed om het verkeer sneller te laten doorstromen, de verkeersveiligheid te vergroten én de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren. Zes varianten passeren de revue, maar door onenigheid in de gemeenteraad en felle protesten van inwoners loopt het plan volledig spaak. In 2017 neemt de provincie het 'stuur' over.

De provincie kiest in 2020 voor de Alternatief Bestaande Route, waarmee twee bestaande wegen aan de noordkant van de stad - de Mansholtlaan en Nijenoord Allee - worden aangepakt en uitgebreid. Op de route van het centrum naar de campus van de Wageningen Universiteit komt, ter hoogte van de Churchillweg, een onderdoorgang voor gemotoriseerd verkeer. Over deze onderdoorgang komt een fietsstraat, waardoor de veiligheid voor met name de duizenden studenten flink toeneemt.

Puzzelen met bomen

Volgens de plannenmakers van de provincie is het de duurzaamste oplossing met de minste impact op landschap en natuur. Toch blijkt uit de laatste rapportage dat zo'n 500 bomen het veld moeten ruimen. "In het gebied waar we werken staan ongeveer 1250 bomen", aldus de projectmanager van BBW. "Uiteraard laten we het liefst zo veel mogelijk bomen staan. Maar we moeten ook wegen verbreden en fietspaden aanleggen. Al met al is het een grote puzzel."

De gekapte bomen worden allemaal vervangen met nieuwe boompjes. "Een deel daarvan komt op een nieuwe natuurweide van de Wageningen Universiteit. En naast deze natuurweide komt er mogelijk een nieuw bosperceel. Wetenschappers willen daar onderzoeken hoe gebiedseigen soorten zich ontwikkelen", aldus woordvoerder Christel de Jong van de Provincie.

'Busbaan' voor automobilisten

Inspraak van bewoners heeft geleid tot een aantal aanpassingen in het meest recente plan. Zo kan het doorgaande verkeer vanuit Ede naar Rhenen straks gebruikmaken van de huidige busbaan op de kruising van de Mansholtlaan en Nijenoord Allee.

Waar het gemotoriseerde verkeer straks sneller van A naar B kan, worden omwonenden opgezadeld met extra geluidshinder. Voor 265 woningen is vastgesteld dat het geluid te veel toeneemt. De overlast moet verminderen door onder andere bestaande geluidsschermen te verhogen, stil asfalt te gebruiken en een laag geluidsscherm direct langs de weg te plaatsen.

Suskasten

Toch hebben deze geluidsdempende maatregelen slechts deels effect. Voor 179 woningen blijft de geluidsoverlast te hoog. Daarom zijn voor deze woningen 'hogere geluidswaarden' aangevraagd. Volgens De Jong worden in overleg met deze bewoners maatregelen genomen. "Dan kan je bijvoorbeeld denken aan het plaatsen van geluidsisolerende ramen. Maar we gebruiken ook suskasten: een soort ventilatieroosters die wel verse lucht doorlaten, maar geen geluid. Ook deze kosten zijn voor rekening van de provincie."

Is alles in kannen en kruiken?

Zeker niet, want na al die jaren praten heeft de provincie nu het 'ontwerp-inpassingsplan Beter Bereikbaar Wageningen' en het milieueffectrapport vastgesteld. Op maandag 11 december organiseert de provincie in hotel WICC een inloopbijeenkomst over de plannen. Vanaf 14 december tot en met 24 januari kan iedereen officieel reageren op de plannen. Halverwege 2024 besluit Provinciale Staten of ze daadwerkelijk de portemonnee trekken.

Maar bij een 'go' vanuit de provinciale volksvertegenwoordigers kunnen de bouwvakkers waarschijnlijk niet direct aan de slag. De Jong houdt er rekening mee dat mensen zullen procederen tot aan de Raad van State. "Dat nemen we mee in de planning. Ergens in 2026 hopen we echt te beginnen met de werkzaamheden. Die zullen ongeveer een jaar duren."

30 of 50 kilometer per uur?

In Wageningen gaan steeds vaker geluiden op om de maximumsnelheid te verlagen naar 30 kilometer per uur. Toch worden de Mansholtlaan en de Nijenoord Allee ingericht als 50 kilometer-wegen.

Christel de Jong licht dat toe: "Dat heeft alleen zin als de gehele stad wordt ingericht als 30 kilometer-zone. Anders krijg je straks het scenario dat mensen via woonwijken sneller van A naar B komen. Dat moet je niet willen. Dus je moet eerst de handen op elkaar hebben om de hele stad af te waarderen naar 30 kilometer per uur voordat je kan nadenken of het zin heeft om de Mansholtlaan en de Nijenoord Allee 30 kilometer per uur te maken."

Meer over

Deel dit artikel